Nie żyje Jan Zieliński

W nocy zmarł Jan Franciszek Zieliński. Z racji pełnionej funkcji stanowiska wiceburmistrza Chojnic, doskonale znany był nie tylko chojniczanom. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie uczestniczył w życiu społecznym miasta.

Jan Franciszek Zieliński (1952- 2021)   |  fot. arch.

Urodził się 24.VI. 1952 r. w Szczecinku, syn Bronisława i Jadwigi z d. Bańkowskiej. Żonaty, ojciec dwóch synów. Absolwent WSP w Bydgoszczy, magister pedagogiki resocjalizacyjnej. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1973 r. w Państwowym Domu Dziecka w Białochowie. Od września 1975 do listopada 2006 r. pracował jako wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach, jednocześnie od maja 1999 do listopada 2006 r. był dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Współtworzył Warsztaty Terapii Zajęciowej Czersku i Chojnicach, rozbudował w powiecie chojnickim instytucję rodzicielstwa zastępczego, tworząc pierwsze zawodowe rodziny zastępcze, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Doprowadził do powstania w Chojnicach Rodzinnego Domu Dziecka. Utworzył Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, któremu przewodniczył od 2000 r. Od października 2005 r. był wykładowcą w PWSH „Pomerania” w Chojnicach.

 W 1980 r. współzałożyciel „Solidarności” w Zakładzie Poprawczym.  Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” przez cztery kadencje. Delegat Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w kadencjach 2002 – 06), od 2006 r. członek Platformy Obywatelskiej – zastępca przewodniczącego Koła Miejskiego PO. Członek Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” – członek zarządu Oddziału Miejskiego. Członek samorządu osiedlowego nr 4. Podharcmistrz ZHP, współtwórca drużyn „Nieprzetartego Szlaku”.

W listopadzie 2006 r. został powołany na stanowisko zastępcy burmistrza Chojnic. Po 8 latach pracy w ratuszu odszedł na emeryturę, mimo nie najlepszego stanu zdrowia nadal aktywnie uczestniczył w życiu społecznym.

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w środę 30 lipca o godz. 10:30 na cmentarzu komunalnym w Chojnicach.

(red.) Na podst. "Bedeker Chojnicki" pod red. Kazimierza Ostrowskiego