Nagrody wójta w kategorii sport i kultura rozdane

Dzisiaj odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowych i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Wyróżniono 16 osób reprezentujących Gminę w sporcie i kulturze. Nagrody wręczali wójt Zbigniew Szczepański, jego zastępca Piotr Stanke, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Justyna Rząska oraz Krzysztof Syngierski, specjalista ds. sportu w GOK.   |  fot. A. Zajkowska

Kapituła w składzie Piotr Stanke, Lucyna Zawiszewska, Ryszard Kontek, Józef Kołak, Justyna Rząska oraz Krzysztof Syngierski wyróżnili w tym roku 16 osób. W tym siedmioro sportowców, czworo trenerów, dwa kluby piłkarskie i trzech reprezentantki świata kultury. Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody finansowe, na które Gmina Chojnice przeznaczyła łącznie 23 tys. 500 zł.

W kategorii sport nagrody w wysokości 2 tys. zł i 1 tys. zł otrzymali zawodnicy Chojnickiego Klubu Żeglarskiego: Laura Szulc, Patryk Kosmalski, Magdalena Kwaśna, Jeremi Szczukowski, Agnieszka Pawłowska, Jan Krawczyk, Patrycja Kobierowska. Wyróżnieni zostali także trenerzy ChKŻ-etu: Mirosław Laskowski, Karol Jączkowski, Milena Burczyk oraz Magdalena Skwierawska.

Po 2 tys zł. otrzymali również kluby piłkarskie Agra Ostrowite (nagrodę odebrał Jordan Kluza) oraz Nowi Nowa Cerkiew (drożynę reprezentował Robert Chojnacki). Od 1 tys. 500 zł do 500 zł wręczono reprezentującym Gminę Chojnice w kategorii kultura. W tym roku nagrodę otrzymały: Zefirena Cieslińska, Michaela Sigmanska oraz Zofia Szuca.

Anna Zajkowska