Na sesji m.in. odmienny pogląd na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej

Dziś (25.10) odbyła się w ratuszowej sali obrad XXXI sesja Rady Miejskiej Chojnic. Najmniej czasu potrzeba było na niej na przyjęcie kilku projektów uchwał.

Projekty uchwał na poniedziałkowej sesji przeszły prawie bez dyskusji.   |  fot. screen video

Przed oficjalnym otwarciem obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno Zygmunta Reszczyńskiego, długoletniego szefa Samorządu Mieszkańców osiedla Hallera. Obrady sesji poprowadził przewodniczący Antoni Szlanga, który na wstępie poinformował, że wszyscy radni, burmistrz i urzędnicy ratuszowi, którzy mają taki obowiązek, złożyli w terminie swe oświadczenia majątkowe i nie ma do nich uwag. Burmistrz Arseniusz Finster w swym sprawozdaniu z działań w okresie pomiędzy sesjami (od 5.30 do 16.00 zapisu video obrad) skupił się na informacjach z przebiegu inwestycji i przygotowań ratusza do kolejnych.

Wspomniał m.in. o zaawansowaniu prac przy modernizacji fragmentu ul. Gdańskiej przy wyjeździe z miasta; UM złożył wniosek do Polskiego Ładu na remont ul. Rzepakowej; prace przy projektach modernizacji ulic Obrońców Chojnic i Drogi do Igieł postępują zgodnie z planem; nowy dworzec autobusowy w listopadzie uzyska regulamin jego funkcjonowania, ruszy najprawdopodobniej 10.12.2021; przetarg na wykonawstwo remontu dworca kolejowego został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny jedynej oferty, w nowym przetargu zliberalizowano jego warunki, otwarcie ofert 9.11.2021; zakończono odbiór Fosy Miejskiej; dzięki 7,7 mln zł z Polskiego Ładu do połowy 2023 będzie gotowy nowy żłobek miejski; trwają prace nad prowizorium budżetowym na 2022 rok; UM wysłał prośbę do premiera M. Morawieckiego, by część dotacji z Tarczy na budowę ul. Igielskiej w kwocie 5 mln zł przesunąć na remont dworca, a II etap tej budowy sfinansować z Funduszy Dróg Samorządowych.

Drugą część sprawozdania (od 16.00 minuty) przedstawił wiceburmistrz Adam Kopczyński. Zreferował efekty spotkania z przedstawicielami PKP Nieruchomości w sprawie terenu pod drugi parking przy dworcu i przekazania miastu terenu przy pomniku zamordowanych kolejarzy; poinformował o tematyce spotkania z seniorami (segregacja odpadów i walka ze smogiem); powołano komitet ratowania zabytkowych nagrobków, od 28.10 do 1.11 radni z komitetu burmistrza, harcerze i mieszkańcy będą przy cmentarzach prowadzić zbiórkę.

W czwartek 28.10 o 9.00 w UM rozpocznie się konferencja naukowa pt. „Człowiek i rodzina – rola, miejsce, znaczenie w nauczaniu ks. Józefa Tischnera i kardynała Stefana Wyszyńskiego”; podsumowanie realizacji programu antysmogowego – do 12.10 wpłynęło 187 wniosków na kwotę ok. 1,3 mln zł, w 2022 w budżecie będzie także 1,2 mln zł na kontynuację tego programu; będzie jednak Jarmark Bożonarodzeniowy, odbędzie się w dniach 10-12.12.2021; wigilia dla potrzebujących odbędzie się 23.12.2021, ma patronat Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, współorganizatorzy – MOPS, Dom Dziennego Pobytu, UM i Promocja Regionu.

W dyskusji nad sprawozdaniami (od 25.20) m.in. Bartosz Bluma zwrócił się o poprawę oznakowania dla rowerzystów w ulicach Subisława i Dąbrowskiego; Marek Szank dopytywał o los kominków w mieszkaniach, gdzie skorzystano z programu antysmogowego; ale najwięcej czasu zajął problem organizacji wieczerzy wigilijnej. Zdzisław Januszewski był oburzony, że po 30 latach głównym organizatorem został OPR zamiast chojnickich Akcji Katolickich: – Ta inicjatywa została zawłaszczona przez OPR – stwierdził radny.

Burmistrz Arseniusz Finster próbował łagodzić sytuację: - Spuśćmy powietrze, spotkajmy się, zróbmy to razem. Także wiceburmistrz Adam Kopczyński ustosunkował się do zarzutów: - Przed rokiem Akcja Katolicka nie zaangażowała się w organizację wieczerzy, więc OPR to zorganizował. Radny Zdzisław Januszewski nie dał się jednak przekonać: - Rok 2020 był rokiem pandemicznym. Poza tym po manipulacji jednego z mediów na ostatnią chwilę zorganizowaliście rozdawanie paczek.

Projekty uchwał przeszły prawie bez dyskusji. Warto jeszcze wymienić dwa oświadczenia radnych (od 1.29.20 minuty). Janina Kłosowska poinformowała o przekazaniu radnym egzemplarzy dwóch wydawnictw. Jedno dotyczy obrony życia poczętego, drugie traktuje o metodzie in vitro. Natomiast Marek Szank zwrócił się o odnowienie terenu przy pomniku Pomordowanych Nauczycieli.

(je)