Na sesji RG o zimie

W miniony piątek na XXXIII sesji spotkali się radni gminy Chojnice. Jej głównym tematem było przedstawienie informacji o przygotowaniach do ferii zimowych w gminnych szkołach i świetlicach.

Sala obrad Rady Gminy.

Robocza część sesji rozpoczęła się od zapytań radnych. Zdominował je, co oczywiste, temat odśnieżania ulic i dróg wiejskich. Jedyne zapytanie niezwiązane z tym zagadnieniem przedstawił Zbigniew Nojman. Był niezadowolony z odpowiedzi ENEI, która nie zgodziła się powiadamiać sołtysów o planowanych wyłączeniach zasilania w energię elektryczną. Wójt Zbigniew Szczepański zobowiązał się, że pracownicy UG będą obserwować media, gdzie umieszczane są stosowne komunikaty, po czym będą informować sołtysów. Pierwszą informacją wójta przedstawioną na sesji było jednak powiadomienie zebranych o śmierci Piotra Mysiury, emerytowanego komendanta Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Jego pamięć uczczono chwilą ciszy. Następnie przywitał bukietem wiosennych kwiatów nowowybranego sołtysa niedawno powstałego sołectwa Chojnaty Mirosława Kałduńskiego. Okazuje się, że do tej chwili gmina wydała na odśnieżanie ok. 100 tys. złotych, a sołectwa ok.1/3 całorocznych budżetów. Władze gminy zdecydowały o refundowaniu 50% kosztów zużytego paliwa przez mieszkańców na odśnieżanie dróg gminnych. W informacji o gminnej akcji „Zima” wójt podał także, że w dniu sesji o 5 rano osobiście odśnieżył 200 metrów chodnika przy swej posesji.  Kolejnym tematem była wzmianka o odbytej niedawno serii 13 spotkań z mieszkańcami gminy. Frekwencja ogółem była w wysokości ok.11%, co przekładało się na liczbę od 40 do 100 osób. Ostatnie z nich, czyli to w Lichnowach, było zarazem ostatnim etapem konsultacji projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Uzgodniono na nim, że elektrownie wiatrowe będą mogły być ustawiane tylko w kierunku Ostrowitego. Gmina natomiast wycofuje się z pomysłu, aby także mogły stawać w stronę Nowego Dworu. Wójt Zbigniew Szczepański wspomniał także o możliwości bezpłatnego otrzymania od Agencji Nieruchomości Rolnych budynku byłego biurowca PGR Chojnice w Lichnowach II. Mają tam być mieszkania socjalne, do których być może przeprowadzą się lokatorzy mieszkający nad ośrodkiem zdrowia.
Informację o programie zajęć przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury przedstawiła jego dyrektor Justyna Rząska. Podała, że w razie wystąpienia w realizacji punktów wiążących się z wyjazdami, będzie przygotowany program alternatywny. Poza jednym projektem uchwały (został wycofany ten, dotyczący sprzedaży działki w Silnie), wszystkie pozostałe zostały przyjęte. Dotyczyły one m.in. nadania nazw ulic w miejscowości Charzykowy (Żurawinowa i Jeżynowa), udzielenia dotacji na remonty kościołów w Ogorzelinach, Swornegaciach, Ostrowitem, Nowej Cerkwi (od 1000 zł do 3000 zł) oraz dofinansowania budowy mostu zwodzonego w Małych Swornegaciach kwotą 287 329 zł.
(je)