Na liście m.in. Chojnice, Starogard Gdański i Człuchów

Podmioty medyczne, w tym m.in szpitale powiatowe, z województwa pomorskiego dostaną łącznie ponad 7 mln zł. Otrzymane środki przeznaczą m.in. na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz opiekę nad chorymi.

Czek dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach wręczyli marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.   |  fot. UMWP

Wykonane zostaną też niezbędne prace remontowe i budowlane. W związku z pandemią w 2020 r. te podmioty medyczne otrzymały już pieniądze na zakup środków ochrony osobistej i preparatów dezynfekcyjnych. W podpisaniu aneksu do umów i wręczeniu symbolicznych czeków 2 marca 2021 r. uczestniczyli marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. Środki pochodzą z funduszy europejskich dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 – To już kolejny raz, kiedy dzięki unijnemu wsparciu, udzielmy pomocy finansowej podmiotom medycznym z Pomorza na walkę z pandemią koronawirusa – mówił marszałek województwa Mieczysław Struk. – Ponad 7 mln zł dostanie w sumie 12 szpitali. Ze wsparcia skorzystają placówki, bez względu na strukturę właścicielską, które będą mogły kupić niezbędny sprzęt diagnostyczny i wyposażenie niemedyczne. Ponadto, przeprowadzą konieczne prace remontowe tak, aby poprawił się komfort terapii leczonych w nich pacjentów – dodał marszałek Struk.

Ile trafi na Powiśle?

Powiatowe Centrum Zdrowia otrzyma prawie 2,2 mln zł. Środki te dostaną: Powiatowe Centrum Zdrowia (750 tys. zł), EMC Szpitale – Szpital Zdrowie w Kwidzynie (900 tys. zł) oraz Szpitale Polskie SA – Szpital Polski w Sztumie (520 tys. zł). – Dzięki otrzymanemu wsparciu wybudowaliśmy izolatki na Izbie Przyjęć i  oddziałach szpitalnych. Planujemy też m.in. zakup autoklawu – wyjaśnił prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku Paweł Chodyniak.

Natomiast szpital w Kwidzynie przeznaczy wsparcie na zakup m.in.: aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, aparatu do znieczulenia, aparatu RTG, a także diatermii chirurgicznej oraz pomp strzykawkowych. Z kolei szpital w Sztumie zamierza kupić m.in.: aparaty do EKG, defibrylatory z wyposażeniem, kardiomonitory, pompy infuzyjne, zestaw do intubacji oraz  wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych. Ponadto, zostaną zamontowane listwy i urządzenia montażowe wokół stanowisk intensywnej terapii. Przypomnijmy, że w maju 2020 r. podmioty te otrzymały łącznie 2,9 mln zł.

Z jakiej pomocy skorzystają na Kaszubach?

SPSZOZ w Lęborku dostanie 700 tys. zł. Środki te trafią do: SPSZOZ w Lęborku (200 tys. zł) oraz Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach (500 tys. zł). SPSZOZ w Lęborku kupi 4 kardiomonitory i kolumnę endoskopową – tor wizyjny. Natomiast Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach dofinansowanie przeznaczy na zakup m.in.: aparatów USG (w tym USG wielofunkcyjnego z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc), bronchoskopu i defibrylatora z wyposażeniem. W maju 2020 r. te podmioty otrzymały łącznie 1,6 mln zł.

Starogard Gdański wsparcie wyda na remont     

Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o. otrzyma dodatkowo 200 tys. zł. Co ważne, środki te trafią do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Pieniądze zostaną wydane na remont Izby Przyjęć i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby wynikające z sytuacji epidemicznej. W maju 2020 r. szpital w Kocborowie otrzymał 450 tys. zł, a w grudniu 2020 r. za prawie 400 tys. zł kupił niezbędny sprzęt medyczny i wyposażenie.

Natomiast, Szpital w Prabutach w maju 2020 r. otrzymał 600 tys. zł, a w grudniu 2020 r. za ponad 5 mln zł kupił m. in.: tomograf komputerowy, aparaty EKG, USG i RTG oraz łóżka. Środki przeznaczył też na dostosowanie pomieszczenia Izby Przyjęć, Oddziału Chorób Płuc i Oddziału Pulmonologii na utworzenie izolatek dla osób z podejrzeniem zakażenia SARS CoV-2. Ponadto, szpital zakupi 100 namiotów barierowych i 2 komory izolacyjne do transportu pacjenta oraz zamrażarkę do przechowywania szczepionek.

Pomoc też dla Sopotu

Do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. trafi wsparcie w wysokości 336 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na utworzenie trzech izolatek na oddziałach szpitalnych oraz wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla rodziców małych dzieci. Szpital w maju 2020 r. dostał 600 tys. zł, a w grudniu 2020 r. prawie 2,6 mln zł przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 oraz opieki nad chorymi, aparatury medycznej, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.
Kto jeszcze skorzysta z funduszy europejskich?

Szpital Pucki sp. z o.o. otrzyma 1,33 mln zł. Dzięki dotacji podmiot leczniczy nabędzie m.in.: aparaty RTG oraz kolumnę endoskopową – tor wizyjny. Planowany jest też zakup wyposażania m.in.: łóżek, materacy, wózków anestezjologicznych, mebli, umywalek i armatury medycznej. Kupione ma być też wyposażenie do laboratorium m.in.: chłodnia i zamrażarka laboratoryjna oraz lampa UV przepływowa. W ubiegłym roku szpital otrzymał 400 tys.

Szpital Powiatu Bytowskiego sp. z o.o. dostanie 700 tys. zł. Środki te zostaną wydane na zakup tomografu komputerowego. Szpital w maju 2020 r. otrzymał 600 tys. zł. Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach zyska 900 tys. zł. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zakup tomografu komputerowego z kompletnym wyposażeniem. Szpital w maju 2020 r. otrzymał 1 mln zł. Powiat człuchowski na projekt w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie otrzyma 120 tys. zł. Ze środków tych zakupione zostaną łóżka z materacami (lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta). Szpital w Człuchowie w maju ubiegłego roku otrzymał 600 tys. zł.

Szpitalowi Miejskiemu w Miastku sp. z o.o. zostanie przekazane 900 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup tomografu komputerowego. Szpital w maju 2020 r. otrzymał 600 tys. zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego