Muzyka na najwyższym poziomie artystycznym

Chojnicka tradycja organizacji letnich festiwali muzyki organowej i kameralnej ma już kilka lat. Wiąże się m.in. z ideą ochrony i popularyzacji instrumentów historycznych – organów, których walory brzmieniowe nie podlegają dyskusji.

Koncert cieszył się popularnością wśród słuchaczy, którzy przybyli posłuchać znakomitych artystów i twórczości kompozytorów z różnych epok.   |  fot. P. Woźniak

Podczas letnich festiwali podziwiamy natomiast muzykę wielkich mistrzów, przeznaczoną do wykonań koncertowych. Celem, który przyświeca organizacji tych koncertów, jest promowanie i wspieranie twórczości artystycznej, jak również popularyzacja muzyki organowej i kameralnej znanych kompozytorów i solistów.

Letnie koncerty organowe cieszą się zainteresowaniem, w trakcie, których można obserwować koncertującego mistrza z empory organowej oraz uczestniczyć w prezentacji instrumentu. Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z drugiego koncertu, który odbył się w niedzielę 31 lipca w kościele Zwiastowania NMP (gimnazjalny) w Chojnicach, w wykonaniu znakomitych artystów: Michała Mogiły-obój i Krzysztofa Karcza-organy

 (red.) Fot. Przemysław Woźniak