"Muzycy dla powodzian"

22 czerwca (wtorek) 2010 r. o godz. 17.00 w Szkole Muzycznej I stopnia w Chojnicach przy ul. Grunwaldzkiej odbędzie się koncert charytatywny dla powodzian.

Koncerty w Szkole muzycznej cieszą sie powodzeniem u słuchaczy.   |  fot. arch.red.

W koncercie wezmą udział uczniowie szkoły, a całkowity dochód przeznaczony zostanie na Ośrodek Dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie, w którym również mieści się Szkoła Muzyczna. Z posiadanych informacji wynika, iż Ośrodek poniósł ogromne straty materialne. Przed koncertem będą wystawione specjalne puszki, do których będzie można złożyć datek. Zebrane pieniądze będą przekazywane poprzez Caritas Diecezji Pelplińskiej. Nadmieniam, iż w dobie dzisiejszej komercji ważne jest uwrażliwianie młodzieży na nieszczęścia innych. Dzięki tej inicjatywie Szkoła spełnia również funkcję wychowawczą. Akcję wspiera ponadto koło Platformy Miejskiej w Chojnicach.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Chojnic i okolic do jak najliczniejszego udziału w koncercie.

Wojciech Daszkowski
Dyrektor Szkoły Muzycznej