Mikołajkowy Konkurs Językowy dla szkół podstawowych

w Technikum nr 3 w Chojnicach odbył się "Mikołajkowy Konkurs Językowy dla szkół podstawowych". W tegorocznej edycji uczestniczyły w nim trzy drużyny reprezentujące następujące szkoły.

Reprezentacje szkół, które wzięłu udział w konkursie językowym.   |  fot. nad.

Były to: Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnicach oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach. Konkurs składał się z czterech etapów. Pierwszy to test leksykalno- gramatyczny, drugi sprawdzający wiedzę dotyczącą Londynu, trzeci sprawdzający umiejętność rozpoznawania najważniejszych postaci związanych z kulturą i sztuką Wielkiej Brytanii oraz czwarty sprawdzający znajomość przysłów.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła drużyna z SP 5, drugie z SP 1 a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z SP 3. Najważniejsze, że wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że świetnie się bawili i zapowiedzieli udział w następnej edycji konkursu w przyszłym roku. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Do zobaczenia za rok.

Z.G.