Marszałek dziękuje Chojnicom

Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oficjalnie podziękował uczestnikom akcji Chojnice pomagają za „życzliwość i wsparcie dla służby zdrowia i pacjentów w czasie pandemii koronawirusa”.

Marszałek podziękował wszystkim, zaangażowanym w akcję szycia maseczek za ich trud i bezinteresowną pracę włożoną w wykonanie, tak bardzo potrzebnych maseczek ochronnych.

Podziękowanie w formie pisemnej trafiło w tym tygodniu do rąk organizatorów akcji. Według słów marszałka „zarówno dary, jak i pomoc finansowa mają nie tylko wymiar materialny, ale są również ważnym gestem solidarności podnoszącym na duchu w trudnym czasie.” Akcja Chojnice pomagają. Szyjemy maseczki! była spontaniczną inicjatywą mieszkańców Chojnic w czasie pierwszej fali pandemii, wiosną tego roku. Uczestniczyło w niej kilkuset wolontariuszy, w tym około stu pań dysponujących maszynami do szycia. Akcję poparło wiele chojnickich firm.

Dzięki zaangażowaniu chojniczan udało się uszyć i przekazać potrzebującym prawie 51 tysięcy maseczek. Skorzystali z nich pacjenci i personel szpitali w Chojnicach, Wejherowie i Gdańsku. Maseczki zostały rozdane pacjentom chojnickich przychodni, noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, hospicjum, szkół i domów dziecka. Rycerze Kolumba rozprowadzali je wśród seniorów. Korzystała z nich policja. Maseczki były też rozdawane mieszkańcom naszego miasta w urzędach i centrach handlowych. Nie wolno zapominać, że była to pomoc okazana w czasie najbardziej dotkliwego niedoboru środków ochrony przed wirusem. Podziękowania marszałka kończą słowa: „Ta życzliwość, zaangażowanie i realne wsparcie dają siłę i nadzieję nam wszystkim”.

Kryzys niedoboru maseczek skończył się. Organizatorzy akcji „Chojnice pomagają” zapewniają jednak o swej gotowości do ponownej mobilizacji, gdy znów nastanie potrzeba.

(nad.)