Liczy się indywidualny plan na siebie”

Hasło to przyświeca Powiatowym Targom Edukacyjnym „Akademus” już od 16 lat. W tym roku do hali Centrum Parku w Chojnicach, by zapoznać się z ofertami uczelni wzięło udział blisko 600 uczniów szkół średnich z powiatu chojnickiego i ościennych.

Podczas targów „Akademus” blisko 600 uczniów zapoznało się z ofertami kilkudziesięciu szkół wyższych i policealnych.   |  fot. A. Zajkowska

Targi trwały od rana do godz. 13.00. Widowiskowo - sportowa hala podzielona została na dwie strefy. Pierwszą zajęli wystawcy, którzy zaprezentowali oferty szkół wyższych i policealnych o bardzo szerokim spektrum tematycznym.

W drugiej strefie, informacji, maturzyści mieli okazje porozmawiać ze specjalistami o tym, czym się kierować wybierając kierunek studiów, jak efektywnie szukać pracy lub czym wyróżniać się na rynku zakładając własną działalność gospodarczą.

Anna Zajkowska