Laptopy za 70 tysięcy zł trafiły do szkół

Uczniowie i nauczyciele otrzymają laptopy i tablety, które gmina Chojnice pozyskała w celu poprawy warunków edukacji zdalnej. Wcześniej takiej formy nauczania na taką skalę nie było. Pojawiły się więc problemy, z którymi samorządy muszą sobie radzić.

Gmina Chojnice wyposaży nauczycieli i uczniów w laptopy do zdalnego nauczania.   |  fot. UG Chojnice

Gmina Chojnice zakupiła i przekazała do szkół podstawowych 25 laptopów. Sprzęt elektroniczny, za kwotę 70 tysięcy złotych, opłacono ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do przeprowadzania lekcji na odległość. Zakupione przez gminę laptopy będą mogły być udostępnione potrzebującym ich uczniom.

(red.) UG