Konkurs w ratuszu

W Wydziale Budowlano – Inwestycyjnym niedługo ma dojść do zmiany warty na stanowisku jego szefa.

Ratusz i rynek w odświętnej szacie.

Na minionej sesji burmistrz Arseniusz Finster powiedział, że „…w tym wydziale w ostatnich latach było dużo zmian kadrowych. Najpierw odejście pani Mirosławy Stanisławskiej, teraz pani Danuta Ruhs, która w marcu odchodzi na emeryturę. Dlatego teraz w grudniu ogłosiłem konkurs.”
Jego warunki można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej chojnickiego ratusza. Burmistrz uważa, że nie są one wyśrubowane. Kandydat musi mieć m.in. wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności budownictwo; co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia, w tym co najmniej sześciomiesięczny na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych; posiadać uprawnienia budowlane. Nie powinna być dla niego (dla niej?) tajemnicą obsługa pakietu Microsoft Office. Jako dodatkowe wymienione są takie, jak ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania, dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie oraz umiejętność kosztorysowania. W zakresie zadań przyszłego dyrektora zauważyliśmy, że ma on m.in. „Reagowanie na krytykę środków masowego przekazu i wykorzystywanie jej do doskonalenia pracy wydziału.” Ciekawe, czy jest on także w zakresie zadań innych pracowników Urzędu Miejskiego. Mamy wrażenie, że albo go nie mają, albo o nim zapominają. Uwaga ta nie dotyczy pani Danuty Ruhs, która potrafi znaleźć kontakt do niżej podpisanego lub wysłać maila z wyjaśnieniami. Zainteresowani tym stanowiskiem powinni złożyć list motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy z załącznikami, najpóźniej 31 grudnia 2009. Rozpatrzy je jednoosobowa komisja konkursowa, czyli burmistrz Arseniusz Finster.
(je)

Aktualizacja 18.12.09.

Po opublikowaniu materiału dostaliśmy wyjaśnienie, w którym czytamy:

Rozpatrzy komisja konkursowa a nie burmistrz. W skład komisji  wchodzi 7 osób: w tym 2 radnych przedstawiciel związków zawodowych, wydziału organizacyjnego, wiceburmistrz. burmistrz A. Finster zatwierdza lub nie na stanowisko osobę wskazaną przez komisję konkursową. Wygrywa osoba z największą ilością punktów. Kryteria punktowania są dostępne w wydziale organizacyjnym

Robert Wajlonis

Zapisz