Komitet Społeczny wybrał lokalizację

1 kwietnia członkowie Komitetu Społecznego im. Jarosława Armady spotkali się w Parku 1000 – lecia, aby dokonać wyboru miejsca, w którym stanie ławeczka z brązu wraz z figurą zmarłego w lutym, specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego i ratunkowego.

Lokalizacja została wybrana. W tym miejscu będzie znajdować się pamiątkowa ławeczka.   |  fot. nad.

Warto być przyzwoitym, aby pamięć nie wygasła. Takim też człowiekiem był śp. Jarosław Armada. Często zastanawiamy się, czy ludzie potrzebują pomników? Nie potrzebują, to My ich potrzebujemy! Szczególnie takich, które mogą stać się symbolem dobra, szacunku i otwartości na drugiego człowieka.

Dlatego też zrodziła się idea budowy ławeczki z rzeźbą upamiętniająca zmarłego, który był człowiekiem otwartym na innych.  29 marca br. Rada Miejska jednogłośnie śp. Jarosławowi Armadzie przyznała tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice. Od kilkunastu dni trwa zbiórka pieniędzy na realizację zamierzenia. Darczyńcy mogą dokonać dowolnej wpłaty:

Komitet Społeczny im. Jarosława Armady

93 1020 1491 0000 4302 0106 8402

Z dopiskiem "wpłata na budowę pomnika"

Więcej informacji na temat działalności społecznego komitetu – tutaj

Link do zbiórki - kliknij

(red.)