Kolejni terytorialsi złożą uroczystą przysięgę wojskową

8 sierpnia w Słupsku odbędzie się kolejna, uroczysta przysięga wojskowa, żołnierzy 7 PBOT. Tego dnia czterdziestu jeden nowych ochotników po zakończeniu szkolenia podstawowego wypowie słowa: „Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…”

W gronie osób, które w sobotę oficjalnie wstąpią w szeregi terytorialsów są także dwie osoby, mężczyzna i kobieta, z powiatu chojnickiego.   |  fot. PBOT

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej 7. Pomorska Brygada OT już po raz trzeci od czasu odmrożenia szkoleń w czerwcu 2020r. wcieliła do służby nowych żołnierzy. Tym razem szeregi pomorskich terytorialsów zasiliło 70 ochotników. Spośród nich, 41 żołnierzy w tym osiem kobiet w najbliższą sobotę na terenie 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku złoży uroczystą przysięgę wojskową. Z uwagi na zwiększony reżim sanitarny, uroczystość odbędzie się bez udziału gości.

Są to osoby, które nigdy wcześniej nie były w wojsku i właśnie zakończyły szesnastodniowe szkolenie podstawowe. Pozostali żołnierze, którzy już mają za sobą przysięgę wojskową zakończyli ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze. W tym czasie zdobywali i podnosili kwalifikacje między innymi w zakresie strzelania, topografii, taktyki i innych umiejętności żołnierskich. Żołnierze ci pochodzą z różnych wsi i miejscowości naszego województwa.

Po zakończeniu szkolenia zostaną wcieleni do naszych pododdziałów w Słupsku, Malborku, Gdańsku i Gdyni Babie-Doły. Poza tymi miastami można ich będzie zobaczyć w działaniach na terenie całego województwa pomorskiego. Nawet w odległych od trójmiasta miejscowościach jak np. Chojnice gdzie terytorialsi z 71 Batalionu Lekkiej Piechoty z Malborka we współpracy z sanepidem zorganizowali i do chwili obecnej prowadzą punkt pobierania wymazów Drive Thru. Dowódcą 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest kmdr Tomasz Laskowski, były zastępca dowódcy „morskich komandosów” - Formozy.

W skład brygady wchodzą obecnie dwa bataliony - 71. Batalion Lekkiej Piechoty z Malborka i 73. Batalion Lekkiej Piechoty ze Słupska. W planach jest utworzenie trzeciego batalionu w Kościerzynie. Obecnie brygada liczy około  tysiąca żołnierzy, dla których rejonem odpowiedzialności jest województwo pomorskie. Do zadań terytorialsów podczas pokoju należy pomoc miejscowej ludności w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, ochrona przed destabilizacją i dezinformacją. W ostatnim czasie można ich było zobaczyć zaangażowanych podczas pomocy w walce z koronawirusem i we współpracy z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie działania brygady. W trakcie konfliktu będą zaangażowani w prowadzenie działań we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi.

por. Tomasz Klucznik. Oficer prasowy. 7 Pomorska Brygada OT