Kilka słów na temat słuchu

Słyszenie odgrywa ogromną rolę w naszych kontaktach z innymi ludźmi. Używamy mowy do wymiany myśli i wyrażania uczuć. Zaczynamy się wycofywać, gdy pełne uczestnictwo w rozmowie z przyjaciółmi lub rodziną staje się zbyt trudne.

Ucho to narząd słuchu.

Koncerty, teatr i filmy to rozrywki już nie dla nas, bo nie możemy rozkoszować się muzyką ani śledzić akcji filmu. To samo odnosi się do radia i telewizji. Prowadzenie rozmowy w samochodzie jest dla wszystkich trudne, ale dla ludzi z ubytkiem słuchu to po prostu tortura. Głosy i dźwięki, które nas otaczają dają nam poczucie bezpieczeństwa życia. Komunikowanie się to więcej niż poszczególne rozmowy, to wszystkie drobne sygnały, które dają poczucie kontaktu, bliskości innych ludzi. Gdy tracimy słuch, odbieranie bogactwa otaczających nas dźwięków takich jak tykanie zegara, odgłos kroków, kapiącej wody, skwierczenie potraw na patelni staje się trudne lub wręcz niemożliwe. Świat wokół nas milknie – melodia cichnie.

Jakie są znaki ostrzegawcze utraty słuchu?

Wiele może wskazywać na powolną utratę słuchu. Przykładem  może być sytuacja, w której trudno jest zrozumieć mówiących, gdy 3 lub 4 osoby mówią naraz. Inny objaw to wrażenie, że inni, zwłaszcza młodzi ludzie coś mruczą pod nosem. Szum z otoczenia tylko pogarsza sytuację, a inne dźwięki takie jak śpiew ptaków, dzwonek do drzwi czy dźwięk telefonu rozmywają się lub wręcz zanikają.
Utrata słuchu w starszym wieku ściśle dotyczy tego zakresu, w którym występują istotne dźwięki mowy. Zwykle więc spółgłoski takie jak „s” czy „t” już nie są odbierane wyraźnie. To powoduje, że dźwięki mowy są niewyraźne, zlewają się, więc nawet gdy słyszymy, że się do nas mówi, nie rozumiemy co się mówi. Trudności w rozumieniu tego co mówią inni mogą być niezwykle frasujące i zawstydzające.

Jak powszechne są wady słuchu?

Gdy zaczynamy doświadczać utraty słuchu, może nam się wydawać, że problem ten dotyczy tylko nas – że nikt inny nie był w naszej sytuacji. Nic bardziej mylnego!
Badania wykazały, że około 10% ludzi ma problem ze zrozumieniem o czym jest mowa wtedy, gdy 3 lub 4 osoby mówią równocześnie. Oznacza to, że około 500 milionów ludzi na całym świecie doświadcza trudności w słyszeniu i powinno rozważyć wizytę u specjalisty w celu zbadania słuchu.
Inne badania  z kolei mówią, że około 25% ludzi powyżej 61 roku życia ma obniżone możliwości słuchowe, podczas gdy niewiele ponad 1%  ludzi przed 21 rokiem życia i poniżej 5% tych z przedziału 21 - 60 lat mają wadę słuchu. Te cyfry jasno obrazują jak z przybywaniem lat ubywa nam słuchu.

Nieporozumienia i uprzedzenia

Utracie słuchu towarzyszą uprzedzenia i nieporozumienia. O ile nie dowiedzieliśmy się więcej o wadach słuchu poprzez kontakt rodziną lub przyjaciółmi tym dotkniętymi, w towarzystwie ludzi z ubytkiem słuchu możemy czuć się niekomfortowo i niezręcznie.
Ludzie z wadami słuchu są  często traktowani jako mniej inteligentni niż dobrze słyszący. Ich trudności ze słyszeniem prowadzą do sytuacji, w których nie słyszą poprawnie pytania i w konsekwencji odpowiadają nie na temat. To może być niesłusznie interpretowane. Niestety wiele osób unika noszenia aparatów słuchowych, ponieważ sądzą iż uwidacznia to ich ubytek słuchu. Jak na ironię, brak aparatu słuchowego obnaża  te wadę, co prowadzi do nieporozumień i powstania zaklętego kręgu.
Należy przezwyciężać uprzedzenia, dowiedzieć się więcej na temat niedosłyszenia i zaakceptować fakt, że wielu z nas może pewnego dnia znaleźć się wśród ludzi dotkniętych utratą słuchu. Rozwiązaniem jest aparat słuchowy. Ubieramy go tak samo jak okulary, kiedy zawodzi nas wzrok. Pamiętajmy jednak, że wstydem nie jest nosić aparat słuchowy, wstydem jest pozwolić sobie nie słyszeć, pomimo medycznych rozwiązać.  
Chojnicka Poradnia Protezowania Słuchu mieści się  w Centrum Medycznym przy ulicy Kościerskiej 9 , pokój 121 ( I piętro).
Każdy, kto chciałby skorzystać z bezpłatnego badania słuchu może zgłosić się w dowolnym dla siebie terminie. Wystarczy umówić się osobiście lub dzwoniąc pod numer telefonu 052/ 3974033 lub 601 957 447.

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
 Punkt doboru aparatów słuchowych
(dla ubezpieczonych w Pomorskiej Regionalnej Kasie Chorych, Branżowej, Kujawsko - Pomorskiej Kasie Chorych)
poniedziałek i piątek od 8:00 do 16:00
Centrum Medyczne ul. Kościerska 9
pokój 025 (niski parter)
Rejestracja osobiście w godzinach przyjęć lub telefonicznie pod numerami telefonów
3974033 wew.316, 39295 wew.316,  3401702,
Punkt doboru aparatów słuchowych
(dla ubezpieczonych w Pomorskiej Regionalnej Kasie Chorych, Branżowej, Kujawsko - Pomorskiej Kasie Chorych)
 poniedziałek i piątek od 8:00 do 16:00
Centrum Medyczne ul. Kościerska 9
pokój 025 (niski parter)
Rejestracja osobiście w godzinach przyjęć lub telefonicznie pod numerami telefonów
3974033 wew.316, 39295 wew.316,  3401702