Kasa dla organizacji pozarządowych przyznana

Znane są wyniki dotacji przyznawanych przed burmistrza Chojnic, na realizację zadań na rzecz miasta przez organizacje pozarządowe. W sporcie, najwięcej środków przyznano MKS Chojniczance. W kulturze prym wiodą zespoły folklorystyczne.

Jedną z imprez, które dzięki gratom odbędą się w tym roku, będzie II Chojnicki Piknik Militarny organizowany przez Ligę Obrony Kraju, Zarząd Miejski w Chojnicach.   |  fot. A. Zajkowska

Na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Chojnice w 2021 r. planowało przeznaczyć 619 tys. zł (111 tys. zł na kulturę i 508 tys. zł na sport). Kwoty te rozdysponowano prawie w całości. Oznacza to, że w 2021 roku nie będzie drugiej tury tzw. małych grantów.

Pół miliona na sport

O granty na realizację swoich statutowych działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ubiegało się 16 organizacji pozarządowych. Łącznie złożyły one 33 wnioski. Najwięcej, bo 165 tys. zł, z puli wyciągnęła Chojniczanka. Kwotę tę klub dołoży do realizacji szkoleń dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz lekkoatletyki. Na drugim miejscu uplanował się Chojnicki Klub Żeglarski. Komisja konkursowa na organizację imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej, na szkolenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz na szkolenie młodej, uzdolnionej kadry pod kątem regat krajowych i zagranicznych przyznała 124 tys. zł.

Trzeci na grantowym podium jest ChKS Kolejarz. Klub otrzymał 44 tys. 500 zł m.in. na organizację szkoleń dzieci i młodzieży w lekkoatletyce i piłce nożnej. Zorganizuje także 36. Bieg Strażacki połączony z memoriałem im. Zbigniewa Wiśniewskiego. Red Devils, przyznano 33 tys. zł na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - futsal oraz beach soccer. Tysiąc złotych mniej od miasta dostanie UKS Bokser. Kwotę 29 tys. zł przyznano klubowi Boxing Team. Pieniądze dołożone zostaną m.in. do organizacji gali bokserskiej, Chojnicki Boxing Show. Pozostałe NGO-sy otrzymały od 2 tys. zł (ChTMR Cyklista) do 16 tys. zł (UKS Ósemka). Na sport rozdysponowano łącznie 500 tys. 500 zł.

Stówka na kulturę

O kasę z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ubiegało się 17. przedstawicieli trzeciego sektora. Do Urzędu Miasta w Chojnicach wpłynęło 28 wniosków. Najwięcej pieniędzy (22 tys. zł) przyznano Dziecięco-Młodzieżowemu Zespołowi Folklorystycznemu Kaszebe, na projekt pod nazwą „Tu jest nasza ziemia”. Zaraz za nim uplanował się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej Kaszuby. Na zadanie „Dbamy o tradycję
i kulturę kaszubską” otrzymał 20 tys. zł. W tym roku stowarzyszenie Dworek Polski ponownie zorganizuje majówkę pod hasłem „Na Szlaku Kultur” oraz „Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej” (8 tys. zł).

Taką samą kwotę przyznano Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, na organizację VIII Letnich Koncertów Organowych. Po 7 tys. zł otrzymały Fundacja Szarży Pod Krojantami na inscenizację wydarzeń z września 1939 roku oraz Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej Człuchowskiej na działalność Samorządnego Centrum Młodzieżowego i organizację Festiwalu InterTony. Pozostałym organizacjom pozarządowym przyznano od 500 zł (Towarzystw Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego na konserwację zabytkowej, polichromowanej skrzyni posagowej) do 5 tys. zł (Chojnickie Stowarzyszenie Aikido na cykl spotkań z kulturą Japonii oraz VII Dni Kultury Japonii). Łącznie komisja grantowa rozdysponowała 106 tys. zł.

Dostali tyle o ile aplikowali

Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt na prowadzenie Przytuliska, otrzymało 559 tys. 980 zł. Stowarzyszenie Spróbuj Sam na świadczenie usług opiekuńczych podopiecznych MOPS-u dostał 1 mln 555 tys. 200 zł. Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach na 115 gorących posiłków dla osób ubogich przeznaczy 386 tys. 170 zł. Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, sumę 25 tys. zł dołoży do organizacji letnich kolonii dla dzieci, również z programem profilaktycznym. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej otrzymane z miasta 2 tys. 500 zł dołoży do wyjazdu swoich wolontariuszy na festiwal przeciwko rasizmowi i dyskryminacji, DettenRockt w Emsdetten (Niemcy). Natomiast Chojnicki Alarm dla Klimatu, 3 tys. zł przeznaczy na projekt „Smogowi mówimy stop”. Wszyscy wymienieni w tej części artykułu, reprezentanci trzeciego sektora otrzymali kwoty, o które wnioskowali.

Anna Zajkowska