Kartka z kalendarza. Maria Matysik

Pamiętając o Dniu Edukacji Narodowej chcielibyśmy przybliżyć postać Marii Matysikowej – wybitnej dyrektor Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego w Chojnicach. Urodziła się 07.12.1892 r. w Łańczynie.

Międzynarodowy Zlot Harcerstwa w Spale w 1935 r.. Na zdjęciu delegacja chojnicka wraz z Marią Matysikową.   |  fot. arch.

Studia z filologii polskiej, które rozpoczęła we Lwowie przerwał wybuch I wojny światowej.  Z tego powodu dyplom obroniła w Poznaniu. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjach w Jaśle, Trzemesznie i Gnieźnie. Z Chojnicami związała się od 1930 r., gdy z nominacji kuratorium została dyrektorem nowo utworzonego, Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego. Szkoła mieściła się w dawnym budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Pierackiego (obecnie ul. Sukienników).

Wysoki poziom kształcenia dyrektor Matysikowa zapewniała poprzez dobór kadry nauczycielskiej, a także właściwe metody nauczania. W procesie wychowania młodzieży nie zapominała o przekazywaniu wartości kultury duchowej Kaszub i Pomorza. Maria Matysikowa była inicjatorką powstania Koła Ligi Morskiej i Kolonialnej, a także działającego przy gimnazjum Komitetu Matek, do którego należały wszystkie matki uczennic. Na comiesięcznych spotkaniach w szkole wygłaszano referaty, składano sprawozdania z wielorakich poczynań szkoły, jak również dyskutowano o zorganizowaniu występów teatralnych, zabaw i wycieczek szkolnych.

Podczas otwarcia Muzeum Regionalnego w Chojnicach w dniu 5.07.1932 r. nie mogło zabraknąć Marii Matysikowej, która udzielała się także w życiu społecznym miasta. Była autorką tekstu Czary i zabobony opublikowanego w ,,Zaborach”, dodatku do ,,Dziennika Pomorskiego”, który uznawano za wzór w zakresie promowania problematyki regionalnej. Wybuch II wojny światowej był dla Marii Matysikowej trudnym przeżyciem, gdyż 26.10.1939 r. został zamordowany przez hitlerowców w Dolinie Śmierci jej mąż, Józef Matysik - nauczyciel gimnazjum męskiego. Po śmierci męża Maria Matysikowa wraz z dziećmi przeniosła się do Jasła.

Po zakończeniu wojny pełniła funkcję dyrektora II Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w Bydgoszczy. Ostatnie lata swego życia spędziła w Sopocie, pod opieką syna Stanisława, wybitnego profesora prawa morskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Zmarła 05.10.1980 r. w Sopocie. Była wspaniałym pedagogiem Miejskiego Gimnazjum Żeńskiego w Chojnicach, któremu na sercu leżało dobre wychowanie i wysoki poziom wykształcenia uczennic.

Z okazji przypadającego w dniu 14 października Dnia Edukacji Narodowej chcemy pamiętać z wielką wdzięcznością i życzliwością o naszych Nauczycielach, Katechetach i Wychowawcach.

Muzeum Chojnice. Fot. zb. prywatne