„Jesteśmy mocno ekologiczną gminą ws. OZE”

Dzięki dotychczas zamontowanym na obiektach należących do gminy Chojnice panelom fotowoltaicznym oraz pompom ciepła roczne oszczędności na energii elektrycznej i cieplnej wynoszą ok. 1 mln zł.

Planowane są kolejne działania w zakresie energii odnawialnej.   |  fot. ilustrac./arch.

Moc dotychczas zainstalowanych paneli i pomp ciepła, to prawie 482 kW. Większość z paneli jest na szkołach (ok. 234 kW, tylko SP Swornegacie i SP Ogorzeliny bez nich). Ponadto są na obiektach GOK Chojnice (ok. 40 kW) i na budynkach należących do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (93 kW). Wszystkie pompy ciepła są w GZGK (106 kW).

Wkrótce gmina Chojnice rozpocznie kolejny etap działań pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, gdyż po 5 latach od decyzji odmownej ws. wspólnego wniosku czterech gmin naszego powiatu oraz Karsin z powiatu kościerskiego, został jednak wybrany do dofinansowania. „Działka dotacyjna” dla gminy Chojnice w tym projekcie, to 1,54 mln zł (85% kosztu). Na szczęście jest zgoda Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, by zaliczyć do projektu zrealizowane po 2017 instalacje planowane w nim, gdyż i gmina, i sponsorzy, montowali w tym czasie panele. Gmina otrzyma za nie refundację.

Kolejnym obszarem, na którym władze gminy mają nadzieję uzyskać spore oszczędności, to wymiana wszystkich istniejących jeszcze ulicznych lamp sodowych w ilości 1200 sztuk na LED-owe. W 2020 dwie firmy złożyły ofertę ich wymiany, ale wówczas gmina nie skorzystała, gdyż przy ówczesnej cenie energii elektrycznej koszt tej inwestycji zwróciłby się po 10 latach. Wówczas jednak należałoby wymienić całe oprawy oświetleniowe z „żarówkami” LED, a nie jak przy sodowych, tylko „żarówki”. Dlatego rzecz była nieopłacalna dla gminy.

- W związku z radykalnym wzrostem cen za energię elektryczną w 2022 rachunek ekonomiczny zmienił się. Wkrótce spotkamy się ponownie z ENEA Oświetlenie, by ustalić nowe warunki tej wymiany –poinformował wójt Zbigniew Szczepański.

(je)