Jest wykonawca remontu instalacji elektrycznej w Bazylice Mniejszej

Dopiero w drugim podejściu Parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach wyłoniła wykonawcę remontu i przebudowy instalacji elektrycznych w gotyckiej Bazylice Mniejszej. Jest to firma EL-TEL z Chojnic.

Wkrótce w chojnickiej bazylice nastąpi modernizacja i wymiana instalacji elektrycznych.   |  fot. ilustrac./arch.

Parafia rozpoczęła realizację prac renowacyjnych w Bazylice w trudnym okresie. Wojna – inflacja. Motywem dopingującym, oprócz realnej potrzeby, są obiecane środki finansowe zewnętrzne. W imieniu całej parafii bardzo serdecznie za nie dziękuję: Starostwu naszemu za 200 tys. zł; miastu za 500 tys. zł; Urzędowi Marszałkowskiemu za 200 tys. zł; ministrowi kultury za 260 tys. zł. Razem 1.160 tys. zł.

Z naszych parafialnych ofiar, zbiórek i kolędy na chwilę obecną mamy prawie 100 tys. zł. Bóg Zapłać. Najniższa oferta na nasze cztery instalacje wynosiła 1 898 945,13 zł. Aby obiecane środki finansowe nie przepadły nam z końcem roku kalendarzowego, postanowiłem zmniejszyć zakres prac w sposób umożliwiający ich dokończenie w czasie późniejszym, bez większych robót tzw. brudnych.

Nowa najniższa oferta, która jest realizowana, wynosi 1 334 410,43 zł. Przewyższa na chwilę obecną obiecane i zgromadzone nasze środki finansowe. Kolekta za tydzień będzie przeznaczona na ten cel. Dziękujemy za wszystkie składane ofiary, czy to w biurze parafialnym czy przelewane na parafialne konto. Bóg Zapłać.Zachęcamy bardzo serdeczne również do modlitwy w intencji poprawnie przeprowadzonej inwestycji. Bóg Zapłać za wszelką troskę o nasze wspólne dziedzictwo, materialne i duchowe. Ks. Jacek Dawidowski, proboszcz Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela/strona www Parafii.

oprac. (je)