„Jedynka” powitała uczniów. Ślubowanie klas pierwszych

Po przerwie wakacyjnej, zgromadzonych uczniów i rodziców w auli szkolnej powitała dyrektor szkoły Ewa Modrzejewska, która przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego oraz życzyła uczniom samych sukcesów w nauce.

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach są już pełnoprawnymi uczniami tej szkoły. Pasowanie na pierwszaka przeszli wzorowo.   |  fot. M. Leszczyński

W związku z pandemią uroczystość  pasowania i ślubowania uczniów klas pierwszych odbyła się o godz. 8.30 i 10.30, aby uniknąć przepełnienia auli. Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez uczniów kl. IIIa, IIIb, IIIc pod kierunkiem pań wychowawczyń: Ewy Mientki, Pauliny Bały i  Martyny Wacławskiej. Całość prowadził wicedyrektor Michał Leszczyński.

Tego dnia o godz. 4.30 poczet sztandarowy i delegacja szkoły oraz stowarzyszenia ,,Julian’’ przy SP 1 uczestniczyły w uroczystościach z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej przy pomniku pomordowanych kolejarzy, a po południu w ,,Dolinie Śmierci’’ i we Mszy św. w kościele p.w.  Chrystusa Miłosiernego w Chojnicach. Społeczność szkolna pamiętała również o pomordowanych nauczycielach w czasie II wojny światowej zapalając znicze przy pomniku.

M. Leszczyński