Jan Klepin został Zasłużonym Obywatelem Chojnic

Na wniosek Burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera - podczas sesji RM radni jednomyślnie i bez dyskusji poparli uchwałę ws. nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice dla dr inż. Jana Klepina.

Do grona Zasłużonych Obywateli Miasta Chojnice dołączył Jan Klepin.   |  fot. arch.

Poniżej treść uzasadnienia projektu uchwały.

Jan Klepin urodził się 29 marca 1959 r. w Chojnicach. Jest absolwentem bydgoskiej Akademii Techniczno - Rolniczej im. J. J. Śniadeckich, na której również się doktoryzował w 1997 r. Temat jego dysertacji brzmiał „Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na zdrowotność rzepaku ozimego”. Od 1985 r. pracował w ówczesnym Technikum Rachunkowości Rolnej przy ul. Dworcowej jako nauczyciel przedmiotów rolniczych, a w 1991 r. został dyrektorem tej szkoły. Od zawsze chciał być nauczycielem i w tym też charakterze pracował przez trzydzieści lat, ucząc i wychowując rzeszę chojnickiej młodzieży.

W 2014 r. przeszedł na emeryturę. Pan dr inż. Jan Klepin wielokrotnie brał udział w konkursach z zakresu ekologii i samorządności, reprezentując w nich Miasto Chojnice. W jednym z nich, ogłoszonym przez japońską fundację, zdobył główną nagrodę i wtedy też miał możliwość wyjazdu celem podjęcia pracy w Japonii oraz Stanach Zjednoczonych, na co jednak się nie zdecydował, pozostając w rodzinnych Chojnicach i nadal pracując w swojej ukochanej szkole.

To pedagog i dyrektor z charyzmą, dzięki któremu szkoła, którą zarządzał, nie była zwykłą szkołą, tylko szkołą z duszą i tradycjami. Potrafił zintegrować całą społeczność szkolną, zyskał sympatię uczniów i rodziców. Podejmował szereg inicjatyw społecznych. Kierował Fundacją Ekologiczną Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej, był członkiem zarządu Ligi Ochrony Przyrody w Chojnicach oraz członkiem rady Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Na Biskupim Uniwersytecie Ludowym przy Technikum nr 2 także piastował stanowisko dyrektora. Należał do współorganizatorów Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego był wieloletnim wiceprezesem.

Jest autorem i współtwórcą licznych programów edukacyjnych oraz publikacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego, rolnictwa, nauk przyrodniczych i oświaty zdrowotnej, m.in. Forum dla Zdrowia czy Mitingu Młodych Przyjaciół Nauki. Działalność zawodowa i społeczna Jana Klepina, jego postawa, sumienność oraz godne reprezentowanie naszego miasta jest wzorem dla mieszkańców Chojnic, a osiągnięcia naukowe są dowodem jego ciężkiej pracy.

oprac. (je)