Jaki jest status wicestarosty?

Po przekazaniu informacji o powierzeniu nowych obowiązków wicestaroście na naszym forum internetowym zahuczało! Czy starosta Skaja miał prawo postąpić w ten sposób, bez konkursowej procedury? To arogancja - takie były najczęstsze reakcje.

Przemysław Biesek - Talewski.   |  fot. (ro)

Postanowiliśmy sprawdzić u źródła, z jakich podstaw prawnych skorzystał starosta Stanisław Skaja, obsadzając na ważnym stanowisku swego zastępcę Przemysława Bieska - Talewskiego. W statucie powiatu nie ma ani słowa o takiej możliwości. Jest tylko zapis w 3 rozdziale tego dokumentu, iż starosta powołuje  lub opiniuje powoływanie kierowników jednostek administracyjnych, służb i inspekcji. Rzecz w tym, że nowy wydział nie pasuje do żadnego z tych określeń.

- Starosta miał prawo powierzyć dodatkowe obowiązki w ramach obowiązującego stosunku pracy - wyjaśnia Grażyna Zielke, prawnik starostwa. - Odbywa się to na zasadzie rozszerzenia zakresu obowiązków, bez zmiany wynagrodzenia. Ponieważ starosta nie przyjmował żadnego pracownika z zewnątrz, nie musiał stosować się do przepisów dotyczących naboru na stanowiska urzędnicze. Tak samo może pominąć procedurę konkursową w przypadku awansu pracownika wewnątrz wydziału.

Czy tak jest istotnie? Zapytaliśmy samego zainteresowanego, czyli Przemysława Bieska - Talewskiego.

- Nie zostałem dyrektorem nowego wydziału, lecz starosta powierzył mi kierowanie nim. Uczynił to zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego starostwa. Zgodnie z zapisami tej uchwały w paragrafie 9 starosta może powierzyć kierowanie wydziałem lub biurem wicestaroście, etatowemu członkowi zarządu, sekretarzowi lub skarbnikowi. Ten system zresztą działa w starostwie od kilku lat - skarbnik kieruje jednocześnie wydziałem finansowym a sekretarz starostwa - wydziałem organizacyjnym.

Przy planowanych zmianach struktury starostwa były brane pod uwagę dwa warianty: powierzenie funkcji kierowniczej jednemu z pracowników - w tym przypadku panu Gierszewskiemu lub Drobińskiemu, lub skorzystanie z cytowanego wcześniej zapisu regulaminu organizacyjnego. Wspomniani pracownicy są zatem wicedyrektorami nowego Wydziału Inwestycji i Infrastruktury drogowej. Ja będę kierował tym wydziałem do końca kadencji nie przyjmując z tego tytułu żadnego dodatkowego wynagrodzenia.

(ro) 

Zapisz

 1. 12 lutego 2012  23:05   ten gośc z czerska Biesek ...   pkp

  ten gośc z czerska Biesek czy jak mu tam, sam nie wie czego chce. niech dostanie pełniącego obowiązki starosty to może się zadowoli ! to jakiś cyrk Panie Talewski, może do nazwiska dodać von Talewski Biesek i wtedy będzie ok ?

  0
  0
  Odpowiedz
 2. 10 lutego 2012  18:22   Co się wszyscy uczepili tego ...   ppp

  Co się wszyscy uczepili tego Talewskiego- prawo nie zostało złamane (jak czytamy powyżej) pracuje za dwóch a bierze jedną pensję, gdyby było odwrotnie robił na jednym etacie albo mniej a brał kasę za dwóch - to by był problem - właściwie dla prokuratora a tak Starostwo nic nie traci, podatnicy też nie więc o co chodzi? Ktoś go bardzo nie lubi - ciekawe kto to?

  0
  0
  Odpowiedz
 3. 10 lutego 2012  14:30   ...oj tam ! ...oj tam ! ...   anonim

  ...oj tam ! ...oj tam ! ...Felix może wiele !!!

  0
  0
  Odpowiedz