Informacja dla mieszkańców Gminy

Mieszkańcy gminy Chojnice zarejestrowani na szczepienie przeciwko COVID-19, mogą, w wyjątkowych sytuacjach, skorzystać z darmowego dowozu do punktu szczepień położonego najbliżej miejsca zamieszkania.

Wsparcie dla osób wymagających transportu do punktu szczepień będzie realizowane przez Gminę.   |  fot. ilustracyjne

Pomoc adresowana jest do osób:

posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub orzeczenie równoważne – I grupę z ww. schorzeniami

znajdujących się w obiektywnie trudnej sytuacji – mających niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą zgłaszać się telefonicznie (tel. 52 397 34 96) do koordynatora gminnego, Tatiany Majewskiej, w dni powszednie, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Chojnicach, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500

Miasto Chojnice

Dorota Bonk, tel. 52 397 71 21, wew.100, kom. 608 681 909 d.bonk@mopschojnice.pl, sekretariat@mopschojnice.pl, 8:00 - 14:00

Gmina Chojnice

Tatiana Majewska, tel. 52 397 34 96, gops@gminachojnice.com.pl, 7:00 - 15:00

Miasto i Gmina Czersk

Wojciech Laska, tel. 52 39 847 65, 52 395 48 32, wojciech.laska@czersk.pl, 7:15 - 15:15

Miasto i Gmina Brusy

Agnieszka Drzewicka, tel. 52 396 93 25, a.drzewicka@brusy.pl, 10:00 - 14:00

Gmina Konarzyny

Jolanta Wielińska, tel. 59 833 10 11, fundusze@konarzyny.pl, 7:30 - 15:30

UG