III Przegląd Kabaretów Amatorskich "Beret"

Gminny Ośrodek Kultury i WDK w Silnie zapraszają na III Przegląd Kabaretów Amatorskich „Beret 2018”. Przedsięwzięcie jest popularyzacją i promocją amatorskiej twórczości kabaretowej.

Uczestnicy wcześniejszych edycji przeglądu kabaretowego zabawiali zgromadzoną publiczności i jury skeczami.   |  fot. (nad.)

Zapisz