III Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej

Już po raz trzeci Stowarzyszenie "Dworek Polski" proponuje spotkanie z polską muzyką i piosenką z okresu 20 - lecia międzywojennego, która rozbrzmiewała w starych kawiarniach, a dziś tworzy niepowtarzalny klimat retro.

Na uwspółcześnienie przebojów retro i ich wykonanie liczą organizatorzy konkursu.   |  fot. (arch)

Regulamin III Powiatowego Konkursu Kawiarenki Piosenki Polskiej:

I. Celem konkursu jest prezentacja zarówno wokalnych, jak i scenicznych zdolności młodzieży powiatu chojnickiego oraz ocena poziomu jej występów,
zainteresowanie jej historią, modą i obyczajowością okresu 20 - lecia międzywojennego oraz odwzorowanie klimatu kawiarni tego czasu, nagrodzenie pracy młodzieży włożonej w przygotowanie prezentacji konkursowych, poszerzenie jej umiejętności scenicznych, spotkanie młodzieży o podobnych zainteresowaniach i jej integracja, uczczenie Święta Niepodległości podczas koncertu laureatów.

II. Uczestnikami konkursu jest młodzież klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych powiatu chojnickiego, prezentująca się jako solista, bądź zespół. Prosimy o przygotowanie 2 zróżnicowanych muzycznie piosenek popularnych z okresu 20 - lecia międzywojennego w języku polskim, których prezentacja nie przekroczy 10 minut. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia prezentacji do 5 minut i prezentacji 1 wybranej przez solistę/zespół piosenki.

Młodzież zaprezentuje się w 2 kategoriach:

1.soliści,

2.zespoły.

Skład zespołu nie może przekroczyć 10 osób. W obrębie 1 kategorii uczestnik konkursu może zaprezentować się tylko raz. Mile widziany będzie akompaniament na żywo.

Konkurs będzie przebiegał 2-etapowo.

I etap - to eliminacje zgłoszonych uczestników w dniu 27.10. 8:00-9:00 przyjazd uczestników konkursu do Auli Zespołu Szkół w Chojnicach ul. Nowe Miasto 4-6 i zgłoszenie się do biura, 9:00 prezentacje konkursowe w Auli.

II etap - to koncert laureatów i wręczenie nagród oraz wyróżnień – 11.11. Święto Niepodległości w Auli. Osoby, które w konkursie biorą udział po raz kolejny, przygotowują do prezentacji nowe piosenki.

III. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przestrzeganie założeń Regulaminu, oraz wypełnienie Karty zgłoszenia i nadesłanie jej na adres: Stowarzyszenie „Dworek Polski” 89-600 Chojnice ul.Młodzieżowa44 (ChCK) do 12.10.2017 r.! (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail:
anna.piekarska@autograf.pl Tel. kontaktowy: 791-507-169

IV. Ocena prezentacji konkursowych zostanie dokonana przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję Konkursową, w skład której wejdą osoby z wykształceniem muzycznym, teatralnym i historycznym. Oceniane będą zdolności wokalne i sceniczne, w tym elementy zachowania, stroju oraz rekwizyty typowe dla prezentacji danej piosenki w okresie 20 - lecia międzywojennego w celu zaprezentowania odpowiedniego wizerunku scenicznego.

V. Nagrody pieniężne i rzeczowe zostaną wręczone podczas koncertu laureatów. Każdy solista/zespół otrzyma statuetkę konkursową, oraz pamiątkowy dyplom.

I miejsce 150 – 300 zł

II miejsce 100 – 200 zł

III miejsce 70 – 150 zł

Wyróżnienie 50 – 100 zł
Ponadto dla uczestników i laureatów oraz dla ich opiekunów (lub wyłącznie dla laureatów oraz ich opiekunów – w zależności od liczby zgłoszeń) przewidziany jest wyjazd do opery, w łączności z warsztatami w dniu 28.10.2017 r.

VI. Uwagi: organizatorzy zapewniają miejsce na przygotowanie do występu, poczęstunek, oraz napoje dla uczestników konkursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu i podziału nagród.

VII. Organizator Konkursu: Stowarzyszenie „Dworek Polski”

VIII. Współorganizator: Powiat Chojnicki

VIII. Partnerzy: Chojnickie Centrum Kultury, Zespół Szkół w Chojnicach

Anna Piekarska


Zapisz