Handlujących zwolniono z uiszczania opłaty targowej

Za sprawą Tarczy Antykryzysowej 6.0, osoby prowadzące handel na targowiskach przy ulicy Młodzieżowej i Angowickiej zostały zwolnione z opłaty targowej. Dyspensa trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Handlujący w tym roku zaoszczędzą na opłacie targowej. Miasto natomiast z tego tytułu otrzyma 100 tys. zł rekompensaty.   |  fot. A. Zajkowska

W połowy grudnia w Polsce, weszła w życie Tarcza Antykryzysowa 6.0. Daje ona m.in. samorządom, możliwość zwolnienia z opłaty targowej osób prowadzących handel na targowiskach. Przedsiębiorcy ci, oszczędności z tytułu np. zajęcia stołu lub miejsca na handel, poczynią od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku.

Miastu natomiast, przysługiwać będzie rekompensata z tytułu utraty wpływów. Pieniądze wypłacane będą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. - Podstawy do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok 2019. Jest to kwota rzędu 100 tys. zł, którą otrzymamy na koniec marca tego roku - informuje Adam Kopczyński.

Anna Zajkowska