Haft kaszubski wzorami szkoły tucholskiej w Silnie

Od czterech lat, w ramach programów Ministra Kultury w priorytecie: Kultura ludowa i tradycyjna realizowane jest zadanie ”Mistrz tradycji”. Celem zadania jest wspieranie procesu przekazywania lokalnej tradycji przez „Mistrzów” sztuki ludowej.

Kultura i sztuka jest bardzo ważnym elementem kształtującym przywiązanie do własnego środowiska. Poprzez kontakt z wytworami sztuki oraz artystami ludowymi utrwalamy znajomość wszystkiego co,,swojskie” i bliskie.   |  fot. M. Potulska

Gminny Ośrodek Kultury po raz czwarty realizuje projekt w tym zakresie. Wcześniejsze projekty dotyczyły haftu wzorami szkoły chojnickiej (mistrzem tradycji była Aleksandra Lubińska), wyplatania ze sworów ( realizowany z Czesławem Hincem) i plecionkarstwa ze słomy (mistrzem był Zygmunt Kędzierski). Obecnie trwa realizacja projektu pn.: „Niechaj nigdy nie zaginie, to co w złocie i bursztynie”, który dotyczy haftu kaszubskiego wzorami szkoły tucholskiej.

Ośrodek haftu tucholskiego wykształcił się na styku dwóch powiatów – chojnickiego i tucholskiego, będącego jednocześnie miejscem spotkania się kultur – kaszubskiej i borowiackiej. Haft ten, przez etnografów jest zaliczany do rękodzieła kaszubskiego, jednakże posiada unikatowe cechy, które wyróżniają go spośród pozostałych szkół. W hafcie tucholskim zamiast tradycyjnych siedmiu barw, występuje aż jedenaście odcieni złota i bursztynu, będących nawiązaniem do tzw. „złotogłowia”, czyli do złotych czepców noszonych przez zamożne kobiety głównie w XIX wieku.

Szkoła tucholska charakteryzuje się bogatym wzornictwem i wyjątkowym kunsztem wykonania. Wykorzystywane są w niej zapomniane już dziś w innych szkołach motywy, takie jak: róg obfitości, czy kwiat storczyka. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, dokłada od lat wszelkich starań, ażeby ożywić kultywowanie tradycji regionalnych, skupiając się przede wszystkim na działaniach w tych ośrodkach, gdzie jest to w szczególny sposób uzasadnione. Sytuacja taka ma miejsce m.in. w Silnie – miejscowości, położonej na granicy powiatu tucholskiego i chojnickiego, czego materialnym przejawem jest właśnie szkoła haftu tucholskiego.

Realizacja projektu ma ożywić  tradycję haftowania zgodnie z kanonem szkoły tucholskiej. Mistrzyni tego rękodzieła – Marianna Weilandt dzieli się swoimi umiejętnościami podczas cyklicznych zajęć w WDK w Silnie ze stałą grupą uczestników. Można jednak przyłączyć się do grupy hafciarek „Modrak” – spotkania odbywają się w każdą środę od godziny piętnastej w sileńskim domu kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Lucyna Bucław. Fot. Marta Potulska

  1. 23 sierpnia 2019  18:11   Kiedyś do Holandii.   1-2

    Szkoda,że tych haftów nie można sprzedawać za granicą! Ludzie by sobie zarobili jakiś grosz. I na pewno byłby zbyt na te cudeńka.

    1
    0