Gmina Chojnice zamówiła 900 t „rządowego” węgla

Gmina Chojnice wspólnie z Miastem Chojnice jest pośrednikiem w dystrybucji „rządowego” węgla o gwarantowanej cenie 2000 zł za tonę. Pierwsza partia węgla z PGE Paliwa opiewa na 900 ton. Odbiór będzie w gdańskim Porcie Północnym.

Na zdjęciu dyrektor GOPS Beata Pryba.   |  fot. (je)

Informacje o tym podał na konferencji prasowej wicewójt Janusz Szczepański. Do 8 listopada wstępne deklaracje złożyło ok. 500 osób na ok. 1300 ton węgla kamiennego. Umowy z miastem i gminą podpisało 9 firm zajmujących się w „normalnych” czasach handlem węglem. Poza siedmioma firmami z Chojnic, jest jeszcze firma z Silna i Nowej Cerkwi. One będą odbierać węgiel, po jego zakupie przez Gminę Chojnice, w gdańskim Porcie Północnym.

Wg przekazanych przez importera węgla spółki PGE Paliwa raportów z jego badań, jego wartość opałowa waha się pomiędzy 24 MJ/t, a 28 MJ/t, zawartość popiołu jest na poziomie 6-7%, a siarki ok. 0,8%. Obecna była też na konferencji szefowa GOPS-u Beata Pryba, która przekazała informacje dotyczące pracy nad wnioskami mieszkańców o zakup węgla.

Na dzień 16.11 do GOPS-u wpłynęły 204 wnioski o zakup 299 ton węgla (112 ton groszku i 187 ton orzecha). Poinformowała także o aktualnym stanie prawnym specustawy „węglowej”, która była już nie pierwszy raz nowelizowana. Ostatnia zmiana dotyczyła zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Nie jest stosowana, gdy m.in. pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie GOPS w Chojnicach oraz na reprodukowanej ulotce informacyjnej.

(je)