Fototechnik na zajęciach w szkole policyjnej

Uczniowie Technikum nr 3 w Chojnicach w ramach współpracy szkoły ze Szkołą Policji w Pile uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych z fotografii kryminalistycznej

Po wizycie w szkole i będąc pod wrażeniem przeprowadzonych zajęć, młodzież wyraziła chęć powtórnej wizyty.   |  fot. (nad.)

W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas I - III fototechnik pod opieką nauczycieli: Izabeli Kowalskiej i emerytowanego wykładowcy Szkoły Policji w Pile podinsp. w st. spoczynku Wojciech Misia. Wspomniana placówka sprawuje patronat nad profilem fototechnik.

Dzięki gościnności gospodarzy uczniowie mogli zapoznać się z procesem kształcenia umiejętności strzeleckich, nabyć umiejętności wykonania masażu serca i zastosowania automatycznego defibrylatora.

Najważniejszym punktem wycieczki było spotkanie ze specjalistą fotografii kryminalistycznej, który przybliżył młodzieży pracę na stołach reprodukcyjnych, fotografię daktyloskopijną oraz umożliwił obserwację zajęć praktycznych w sytuacji pozorowanego przestępstwa oraz wypadku w plenerze. 

I. Kowalska


Zapisz