Dziennikarka rzeczniczką w starostwie

Monika Garstecka – Niemczyk wygrała konkurs na stanowisku inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia w Chojnicach. W starostwie będzie ona rzeczniczką prasową oraz zajmować się public relations i współpracą z mediami.

Monika Garstecka - Niemczyk   |  fot. facebook

Monika Garstecka - Niemczyk od wielu lat jest dziennikarką, ostatnio pracowała w Czasie Chojnic. W starostwie powiatowym będzie zajmować się m.in. obsługą prasową starostwa, prowadzeniem i monitorowaniem serwisu internetowego starostwa, a także pracą rzecznika prasowego starosty i starostwa.

- W wyniku przeprowadzonego naboru komisja wyłoniła i przedstawiła do zatrudnienia panią Monikę Garstecką - Niemczyk, która pozytywnie przeszła weryfikację wstępną oraz końcową i uzyskała bardzo dobry wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

- Pani Monika Garstecka-Niemczyk wykazała się odpowiednią znajomością wymaganych zagadnień, legitymuje się odpowiednim stażem oraz wykształceniem wyższym, co jest zgodne z wymaganiami ogłoszenia o naborze. Ponadto posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zdrowia – informują w powiecie.

(olo)

Zapisz