Dyrektorzy prawie bez zmian

Na przełomie czerwca i lipca odbyły się konkursy na dyrektorów kilku szkół w gminie Chojnice. Tylko w jednym przypadku dojdzie do zmiany – w Ogorzelinach. W pozostałych placówkach będą ci sami dyrektorzy.

Na zdjęciu Artur Jaster, który zarządzać będzie szkołą w Ogorzelinach.   |  fot. arch. Gmina Chojnice

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach zostanie Artur Jaster, który zastąpi na tym stanowisku Joannę Zarzewską. W Szkole Podstawowej w Lichnowach dyrektorem nadal będzie Leszek Redzimski

Również w SP im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem nie będzie zmiany – konkurs wygrała dotychczasowa dyrektor Barbara Markowska. Natomiast w SP im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach dyrektorką nadal będzie Małgorzata Szynwelska.

Teraz kandydatury komisji musi jeszcze zatwierdzić wójt Zbigniew Szczepański, ale to już tylko formalność. W skład komisji wchodzili przedstawiciele gminy, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciele rad pedagogicznych i rad rodziców czy też zakładowych organizacji związkowych.

(olo). Fot. arch. gmina Chojnice

Zapisz