„Dworek Polski” na jubileuszowym koncercie w Kwidzynie

2 października Stowarzyszenie "Dworek Polski" koncertowało w Kwidzynie. Była ku temu szczególna okazja. Do wspólnego świętowania w Teatrze w Kwidzynie zaprosił Zespół Ludowy "Marezianki" z okazji XXXV-lecia swojej działalności.

Członkowie Stowarzyszenia „Dworek Polski” podczas pobytu w Kwidzynie z okazji jubileuszu zespołu "Marezianki".   |  fot. nad.

a deskach teatru zaprezentowało się kilkanaście zaprzyjaźnionych zespołów. Młodzi tancerze z Dworku mogli zobaczyć występy lokalnie działających rówieśników, ale też bardziej doświadczonych artystów ludowych, którzy obchodzili swoje Senioralia. Dworek Polski z Chojnic zaprezentował Marsz Księcia Poniatowskiego, wiązankę pieśni patriotycznych oraz polkę. Nie obeszło się również bez specjalnych gratulacji i życzeń pomyślności dla gospodarzy koncertu na dalsze lata pracy artystycznej. 

Punktem wyjścia sobotniego spotkania było motto jubilatów: 

"Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,

Tam dobre serca mają.

Źli ludzie – wierzaj mi –

Ci nigdy nie śpiewają."

Johann Wolfgang von Goethe

Zespół powstał przy niezwykle aktywnym i zaangażowanym w społeczności lokalnej Kole Gospodyń Wiejskich w 1986 roku. Od początku do dnia dzisiejszego prowadzony jest przez  niestrudzoną i kochającą zespół Teresę Gwóźdź-Pelowską, która jest również autorką wielu tekstów i melodii piosenek znajdujących się w repertuarze zespołu.

„Marezianki” z Marezy występują na wielu przeglądach, konkursach, koncertach i biesiadach zespołów ludowych. Uświetniają również swoim śpiewem większość uroczystości o charakterze lokalnym, nigdy nie odmawiając swojego udziału. Zespół śpiewa pieśni o tematyce obyczajowej; miłosne, zalotne, ludowe i regionalne, a także pieśni sakralne i patriotyczne.

Jubilaci swoją obecnością zaszczycili również mieszkańców regionu chojnickiego, prezentując się na VII Ogólnopolskim Konkursie Kapel i Zespołów Ludowych Na Szlaku Kultur w Chojnicach i zdobywając wyróżnienie. Kulturalne spotkania uczestników uroczystości, a także poszerzanie oferty kulturalnej w małych ojczyznach przez zespoły, mogą być kontynuowane dzięki wsparciu samorządu i instytucji kultury.

W organizacji jubileuszu wsparł zespół Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzyniu. Podsumowaniem spotkania była okazja do wymiany doświadczeń oraz planów na przyszłość przy wspólnym biesiadnym stole. Folklorystyczne przyjaźnie na pewno będą kontynuowane. 

Anna Piekarska - Więcławek