Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu. Trwa rekrutacja do projektu

Jeśli jesteś osobą w wieku 50+, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy lub jesteś osobą przewidzianą do zwolnienia lub zagrożoną zwolnieniem z pracy i zamieszkujesz na terenie powiatu chojnickiego.

Kursy i szkolenia poprawiające lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe są wciąż potrzebne na zmieniającym się i coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

To Zakład Budowy Maszyn ZREMB – CHOJNICE S.A. zaprasza Cię do udziału w projekcie pn.: „Wiedza i umiejętności szansą na pracę”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

1. Wsparcie doradcze (zawodowe i psychologiczne)

2. Indywidualnie dobrane kursy zawodowe kończące się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

3. Stypendium szkoleniowe

4. Możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie do 25.000,00 zł. oraz finansowego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy w kwocie 2000,00 zł. miesięcznie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA

CHĘTNYCH ZAPRASZAMY!

Liczba miejsc ograniczona.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROJEKCIE

Biuro Projektu: Zakład Budowy Maszyn ZREMB – CHOJNICE S.A.

ul. Przemysłowa 15 (I piętro, sekretariat), tel.: 512-222-528, e-mail: sekretariat@zremb –ch.com.pl

Zapisz