Dopłaty do czynszu dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych

Weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Możliwość skorzystania z dopłaty covidowej do czynszu przysługuje osobom, które otrzymują już dodatek do czynszu. Muszą jednak wykazać, że ich dochody spadły.   |  fot. ilustracyjne

Samorządy mogą już kierować do Wojewody Pomorskiego wnioski o zapotrzebowanie na środki finansowe. Gmina składając wniosek (w załączeniu - poniżej) wskazuje szacunkową wysokość zapotrzebowania z rozbiciem na poszczególne miesiące pierwszego półrocza 2021 r. Wnioski należy przesłać do 21 stycznia 2021 r., do godz. 13.

Szczegółowych informacji związanych z dopłatami do czynszu (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) udziela Wydział Polityki Społecznej PUW w Gdańsku: tel.: 58-30-77- 287 Informacji  związanych z klasyfikacją budżetową udziela Wydział Finansów PUW w Gdańsku: e-mail.: wfb@gdansk.uw.gov.pl

Ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe, została opublikowana 4 stycznia 2021 r. – kliknij.

Formularz wniosku na dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - tutaj

Pomorski Urząd Wojewódzki

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

M.in. o wysokości dopłat przeczytasz - zobacz