Dołącz do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom!

Starosta zaprasza do przesyłania zgłoszeń dot. otrzymania tytułu: „Miejsce Przyjazne Rowerzystom”. Obiekty ubiegające się o tytuł „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” muszą być zlokalizowane i prowadzić działalność na obszarze powiatu chojnickiego.

System certyfikacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom służy tworzeniu wysokiej jakości produktu turystycznego, który oferuje turystom kompleksową usługę.

O status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” mogą się ubiegać:

a) OBIEKTY NOCLEGOWE;

b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE;

c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE;

d) POZOSTAŁE MIEJSCA USŁUGOWE;

e) PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ.

Termin rozpoczęcia naboru: nabór prowadzony jest w systemie ciągłym.

Szczegółowe informacje o idei systemu rekomendacji, rodzajach i standardach „Miejsc Przyjaznych Rowerzystom”, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności  oraz szczegółowych zasadach współpracy określone są w regulaminie przyznawania tytułu: „Miejsce Przyjazne Rowerzystom” na szlakach rowerowych Kaszubskiej Marszruty. Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Wypełniony formularz (załącznik nr 2) wraz ze zdjęciami należy przesłać na adres e-mail: a.klunder@powiat.chojnice.pl lub dostarczyć/wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Chojnicach (z dopiskiem: Wydział Funduszy i Rozwoju oraz Turystyki), ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice.

Zał. nr 1 Regulamin przyznawania tytułu: "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na szlakach rowerowych Kaszubskiej Marszruty

Zał. nr 2 Formularz zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na szlakach rowerowych Kaszubskiej Marszruty

St. Powiatowe