Doczekali się godnego upamiętnienia

Historia naszego regionu związana jest ludnością ewangelicką. Mieszkali tutaj przez ponad dwa stulecia. Potomkowie tych ludzi żyli tutaj do 1945. Historia tak potoczyła, że albo uciekli przed Armią Radziecką albo zostali zmuszeni do wyjazdu po 1945 r.

Cmentarze można zburzyć, pamięci zniszczyć nie sposób.   |  fot. Rmak

Tutaj żyli i też umierali. Dekretem z 1948 r. miejsce ich pochówku w Chojnicach zostało zlikwidowane, a o ewangelickiej przeszłości nekropolii świadczył pamiątkowy obelisk na Wzgórzu Ewangelickim. Po pięciu latach od ekshumacji dokonanej podczas przeprowadzonej w tym miejscu inwestycji, szczątki pochowanych zostały przeniesione na cmentarz komunalny, gdzie spoczywały w zbiorowej mogile.

Przed świętami Bożego Narodzenia stanął pomnik poświęcony ich pamięci. Autorem projektu pomnika był Andrzej Ciemiński architekt miejski. Projekt był konsultowany z księdzem Markiem Loskotem z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Bydgoszczy. Koszt płyty wraz z grobowcem, który wyniósł blisko 74 tys. zł. pokrył Urząd Miejski.  

(red.) Fot. arch. Rmak