Dobre wskaźniki chojnickiego PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ma się czym pochwalić. Zajął 14 miejsce w kraju pod względem wskaźnika efektywności zatrudnienia.

Urząd został wyróżniony za efektywne i skuteczne działania aktywizacyjne podejmowane wobec osób bezrobotnych z uwzględnieniem sytuacji na rynku.   |  fot. ilustracyjne

W czerwcu 2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało najnowsze opracowanie dotyczące analizy efektywności wykorzystania, przez powiatowe urzędy pracy, środków Funduszu Pracy na finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej w 2019 roku.

Analizowana była między innymi efektywność zatrudnieniowa, czyli udział procentowy liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione, w stosunku do liczby osób, które zakończyły udział w podstawowych formach aktywizacji zawodowej.

Pod względem osiągniętego poziomu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach znalazł się na 14 miejscu w Polsce.  Średnia efektywność zatrudnienia w Polsce w 2019 roku wyniosła 85,52%, podczas gdy w powiecie chojnickim 95,15%.

Starostwo Powiatowe