Deklaracja do CEEB do 30 czerwca

Urząd Gminy w Chojnicach otrzymał z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego materiały promujące Ewidencję źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. CEEB zbiera informacje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Do 30 czerwca każdy właściciel i zarządca budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 roku, musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.