Czytali z sercem

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca, uczniowie klas V (a i c) oraz VI (b) z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 łącząc oba te wydarzenia wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytamy z Sercem.

Uczniowie wykonali także rysunki na temat Dnia Serca.   |  fot. nad.

Podczas lekcji dzieci wysłuchały fragmentu książki A. Grajkowskiego pt. „Krew”, który przybliżył i wyjaśnił im zasadę działania pracy i budowę tego narządu, wykonały także przepiękne rysunki w zeszytach przedmiotowych.  Kolejnym etapem pracy uczniów było odnalezienie w Słownikach Frazeologicznych języka polskiego hasła: serce i odczytanie znalezionych wypowiedzeń. Ponadto osoby chętne wykonały plakaty promujące zdrowy styl życia.

(nad.)