Czy powiat powoła koronera?

Na taką potrzebę zwraca uwagę radna Mirosława Dalecka. Jej zdaniem – po przytoczeniu przykrej sprawy z zeszłego roku – powiat powinien ogłosić konkurs na koronera, czyli osobę, która będzie mogła stwierdzić zgon.

W Polsce w kilku miejscowościach starostowie zdecydowali o powierzeniu lekarzom zadań koronera w oparciu o środki samorządowe.   |  fot. IamExpat

Radna Dalecka przytacza sytuację z listopada zeszłego roku, gdy rodzina czekała aż osiem godzin na lekarza i stwierdzenie zgonu. - Zmarła osoba ponad osiem godzin od chwili zgonu przebywała w domu, czyli od wczesnych godzin rannych aż do 16.00. Dopiero po wielu interwencjach w różnych miejscach w tej sprawie przyjechał lekarz, który stwierdził zgon.

- Było to podwójnie traumatyczne przeżycie dla rodziny oraz osób zaangażowanych w pomoc w znalezieniu lekarza. Osoba zmarła nie miała lekarza rodzinnego w Chojnicach. Należy jednak podkreślić, że lekarz rodzinny w godzinach swojej pracy też nie może zostawić pacjentów, aby pojechać stwierdzić zgon, a umowa z pogotowiem jest godzinach nocnych od 18.00 – uważa Mirosława Dalecka.

I pyta władze powiatu, czy jest szansa na powtórne (pierwsze nie przyniosły efektu) poszukiwanie koronera. - Rzeczywiście jest to skomplikowana sytuacja. Zobligowani do stwierdzania zgonu są lekarze pierwszego kontaktu i my jako powiat nie możemy teraz zdejmować z lekarzy tego obowiązku, do którego się zobowiązali i za który otrzymują pieniądze. Problem pojawia się w przypadku, gdy przyjeżdża ktoś z zewnątrz i nie ma w danym miejscu lekarza pierwszego kontaktu. Kwestię powinien uporządkować ustawodawca – mówi starosta Marek Szczepański.

Starosta obiecał, że dowie się, jaki byłby koszt podpisania umowy z firmą, która mogłaby w wyjątkowych przypadkach świadczyć takie usługi.

(olo)

Zapisz

  1. 8 lutego 2019  13:46   Widać nieustanną ...   Charzykowianin

    Widać nieustanną skłonność Pana Starosty do zasłaniania się ustawodawcą. My już kiedyś mówiliśmy temu Panu ,że tutaj nie zajmujemy się polityką tym bardziej politycznym gwiazdorzeniem.

    19
    8
    Odpowiedz