Czy na zebraniach będzie pojawiać się pracownik chojnickiego starostwa?

Na odbywających się we wrześniu zebraniach sołectw i osiedli mieszkańcy sygnalizują wiele spraw związanych z drogami. Nie wszystkimi zarządza gmina Czersk, sporo jest również tych powiatowych.

Lepszym rozwiązaniem jest zebranie uwag i przekazanie ich na piśmie do urzędu – poinformowała Monika Garstecka ze starostwa powiatowego.   |  fot. ilustracyjne

Na ostatnim zebraniu Sołectwa Malachin radny Rady Powiatu Chojnickiego Maciej Jakubowski poinformował, że zgłaszał w przeszłości potrzebę obecności pracownika z chojnickiego starostwa na zebraniach sołectw, tam gdzie znajdują się drogi powiatowe. Jednak, jak mówił, zaznaczając, że nie chcąc za mocno powiedzieć – został „wyśmiany”.

Do dyskusji włączyła się również wiceburmistrz Bogumiła Ropińska, gdy mieszkańcy zadawali jej pytania w sprawie drogi powiatowej. - W takich sytuacjach mówiąc kolokwialnie „my zbieramy baty” (gmina Czersk), a mamy ręce związane, bo nie jesteśmy zarządcą drogi – zauważyła wiceburmistrz. Pytamy zatem - czy przedstawiciele chojnickiego starostwa rozważają skierowanie na zebrania pracownika, do sołectw i osiedli, tam gdzie są drogi powiatowe?

- Na terenie gminy Czersk znajduje się 18 sołectw i cztery samorządy osiedlowe. W Gminie Chojnice są 34 sołectwa, w gminie Brusy 23 oraz dwa samorządy osiedlowe. Na terenie gminy Konarzyny jest sześć sołectw. Na terenie miasta Chojnice funkcjonuje 10 samorządów osiedlowych. W sumie daje to 97 jednostek pomocniczych, na terenie których znajdują się drogi powiatowe. Wszystkie sprawy i pytania poruszane przez mieszkańców są ważne.

- Nie zawsze jednak w trakcie zebrania istnieje możliwość udzielenia wyczerpującej odpowiedzi. Są sprawy, które wymagają sprawdzenia i weryfikacji.  Społeczność lokalną reprezentują sołtysi i przewodniczący osiedli, dlatego lepszym rozwiązaniem jest zebranie przez nich uwag i przekazanie ich na piśmie do urzędu – informuje Monika Garstecka z Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

Uwagi, co do komunikacji ze starostwem miała też w Malachnie sołtys i radna Rady Miejskiej w Czersku Barbara Fierek.

(red)