Czwartek u Albina

W październiku po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie, w siedzibie Kolekcji historyczno -regionalnej A. Makowskiego w cyklu Czwartki u Albina odbyło się spotkanie, poświęcone filmowej rekonstrukcji wydarzeń historycznych z czasów II wojny światowej.

W dawnym mieszkaniu regionalisty Albina Makowskiego członkowie i sympatycy Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum biorą udział w comiesięcznym spotkaniu pn. „Czwartki u Albina”.   |  fot. MH-E

Tym razem zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Chojnicach i Muzeum przyjął  Krzysztof Tyborski – regionalista i patriota,  działacz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej KONAR, autor scenariusza oraz reżyser amatorskiego filmu pt.  Jakusz, autor dwóch książek historycznych, kontynuujących Jego historyczne pasje odkrywania prawdy o wojennych dziejach swojej miejscowości i najbliższego regionu.

Film zrealizowano w ramach projektu na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Zaprezentowana na spotkaniu prelekcja dotyczyła tematu działań zbrojnych oddziałów partyzancki Gryfa Pomorskiego – na terenie Konarzyn i Swornegaci. Autor opowiedział też o kulisach powstawania filmu Jakusz, zaangażowaniu miejscowej społeczności w tworzenie filmu oraz rekordowej frekwencji na pokazie premierowym w Konarzynach, ukazujących istniejącą wciąż potrzebę odkrywania  źródeł do dziejów swojej małej ojczyzny.

Fabuła projektu nawiązuje do działającej na terenie Konarzyn i Swornegaci podczas niemieckiej okupacji partyzantki. Krzysztof Tyborski interesująco przedstawił zespół bohaterów filmu, którymi byli mieszkańcy miejscowości, najbliżsi sąsiedzi, młodzież i dzieci. W spotkaniu uczestniczyła także córka autora, która również zagrała w prezentowanym filmie. Poruszona problematyka wywołała duże zainteresowanie i gorącą dyskusję wśród przyjaciół i sympatyków Towarzystwa oraz chojnickiego Muzeum, w tym podziw nad umiejętnością zainteresowania autora zwłaszcza młodych ludzi trudną, wojenną przeszłością.

MH-E