Czarną drogę w Pawłowie wyłożą kostką brukową

Po wielu latach oczekiwania, mieszkańcy tzw. czarnej drogi w Pawłowie doczekają się „stabilnej jezdni”. Wójt podpisał już umowę z wykonawcą. Prace ruszą niebawem i zakończą się najpóźniej do 30 października br.

Przetarg na położenie kostki brukowej na tzw. czarnej drodze w Pawłowie wygrał Adrian Paszko z Chojniczek. Jego pracownicy wykonają także ścieżkę rowerową z Silna do Ostrowitego.   |  fot. A. Zajkowska

Do przetargu na wykonanie 1154 m drogi przystąpiło siedem przedsiębiorstw. Najkorzystniejszą ofertę złożył „AD- BET” Adrian Paszko z Chojniczek. Trakt zostanie wykonany za kwotę 697 tys. 320 zł. - Inwestycja będzie realizowana etapami. To jest droga o łącznej długości 1154 m, a rozdzielenie jej na pierwszy etap, tzn. 999 m i drugie te 155 m wynika z pewnych procedur administracyjnych.

- Zadanie obejmuje: drogę o szerokości 4,5 m z kostki brukowej, butowej o grubości 8 cm. Po obu stronach pobocza, spadek jednostronny. W budżecie na ten cel mieliśmy 937 tys. 800 zł, pan Adrian Paszko zaoferował cenę 697 tys. zł . Przypomnę też, że 137 tys. 790 zł gmina otrzymała dofinansowania urzędu marszałkowskiego - informuje Zdzisław Stormann, dyrektor wydz. budownictwa i gospodarki przestrzennej.

Podczas podpisania umowy w Urzędzie Gminy Chojnice, głos zabrała także sołtys Pawłowa, Bożena Borowicka. Dziękowała ona za tę inwestycję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że po wielu latach proszenia, zostanie ona zrealizowana. - Na tę inwestycję wszyscy starzy mieszkańcy długo, długo czekali. Ludzie mówią o tej drodze „czarna” głównie dlatego, że tam nie ma świateł, ale być może się doczekamy kiedyś chociaż czterech, pięciu lamp, bo faktycznie tam wieczorami jest czarno - mówiła.

Oświetlenie tego typu dróg w Gminie Chojnice powstaje z reguły w ramach współpracy 1:1. Polega ona na tym, że połowę kwoty na inwestycję wkłada sołectwo, a drugą połowę gmina. Sołtys Pawłowa zapowiedziała zbieranie pieniędzy na ten cel.

Anna Zajkowska