„Budżet jest zrównoważony, bezpieczny i ma zapewnić w przyszłości stabilność finansów”

Radni powiatu przyjęli budżet na 2021 rok. Za głosowało 14 z 19 obecnych na sali obrad rajców. Od głosu wstrzymali się radni z klubu PiS. Jednak nie dlatego, że mieli zastrzeżenia do planu finansowego.

Budżet powiatu chojnickiego przyjęto podczas wczorajszej sesji. Przewiduje on m.in. przeznaczenie środków na inwestycje drogowe oraz rozbudowę i remonty szkół.   |  fot. screen

Dochody, jakie w 2021 roku szacuje uzyskać powiat, mają wynosić 142 mln 200 tys. zł (dochody bieżące 135 mln 200 tys. zł, dochody majątkowe 7 mln zł). Wydatki natomiast zaplanowano w łącznej wysokości 148 mln 200 tys. zł (wydatki bieżące 131 mln 500 tys. zł, wydatki majątkowe 16 mln 700 tys. zł). Deficyt budżetu opiewa zatem na 6 mln zł. Zostanie on pokryty z tzw. wolnych środków z ubiegłych lat. Te wynoszą 8 mln 400 tys. zł. Rozchody budżetu, tj. 2 mln 400 tys. zł przeznacza się na spłatę pożyczek. Dług samorządu w 2021 roku wyniesie 23 mln 900 tys. zł, co stanowić będzie 16,81 proc. planowanych na ten rok dochodów budżetu powiatu. W nowym roku rozliczeniowym powiat nie planuje zaciągać kolejnego kredytu.

Ostrożny plan na trudne czasy

- Rok, na który planowaliśmy budżet jest bardzo trudny i obejmuje wiele niewiadomych. Dlatego projekt budżetu jest zrównoważony, bezpieczny i ma zapewnić w przyszłości stabilność finansów, jak również otworzyć możliwości dalszego inwestowania, zarówno w środki zewnętrzne jak i te rządowe, jak i te, które będą płynąć do naszego kraju z Unii Europejskiej i z funduszu odbudowy, bo również chcemy być beneficjentem tych środków - mówił podczas sesji rady powiatu (17.12.) starosta Marek Szczepański.

Sporo inwestycji drogowych i tworzenie nowych projektów

Plan inwestycyjny na rok 2021 zakłada m.in.: rozbudowę Technikum nr 1 przy ul. Kościerskiej, modernizację budynku starostwa i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizację sprzętu informatycznego w urzędzie, w tym sprzętów geodezyjnych, przebudowę sanitariatów i szatni w czerskim liceum oraz modernizacja drogi na trasie Kosobudy - Czersk.-  Mamy również projekt sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2, przy ulicy Angowickiej. Jeżeli w Ministerstwie Sportu, pojawi się taka możliwość, by ubiegać się o dofinansowanie to będziemy się zastanawiać również nad tym, by taką aplikację złożyć.

- Przygotowujemy wiele procesów inwestycyjnych. One polegają m.in. na wznowieniu granic, wyznaczaniu nowych, na podkłady geodezyjne, na dokumentacje projektowe, które będziemy w trakcie roku zlecać. Zamierzaliśmy też przebudować drogę powiatową Duża Cerkwica. Odcinek Chojnice - Ogorzeliny, to zadanie w roku 2021 ma zostać ostatecznie zakończone - wyliczał Marek Szczepański. Starosta liczy także, że uda się zrealizować II etap przebudowy drogi z Krojant do Drogi Krajowej nr 22. W ostatnim, grudniowym, rozdaniu Funduszu Dróg Samorządowych, konspekt zadania zajął pierwszą pozycję pod kreską. Inwestycja zostanie zrealizowana w partnerstwie z Gminą Chojnice.

Budżet się podoba, ale zagłosują przeciw

Wojciech Rolbiecki, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości, podczas wczorajszej sesji wskazał jednak wątki, które się opozycyjnym radnym nie podobają. Po raz kolejny skrytykowana została np. posada etatowego członka zarządu (pełni ją poprzedni starosta Stanisław Skaja). - Takie stanowisko nie powinno istnieć i być finansowane z budżetu powiatu. Od wielu lat mówimy też o wspieraniu niewydolnej spółki Promocji Regionu Chojnickiego. Krytykujemy także dodatki specjalne dla członków zarządu, dla sekretarza, skarbnika w momencie, kiedy trzeba zacisnąć pasa, należałoby chyba z tego zrezygnować, bo czasy idą trudne i niepewne.

- W budżecie brakuje także obiecanej, wielokrotnie wnioskowanej, inwestycji w Gminie Brusy. Chodzi o drogę do Chełmów. Mamy również zastrzeżenia do naszego członkostwa i wspierania Stowarzyszenia Samorządów Województwa Pomorskiego, któremu współfinansujemy wynajęcie biura w Brukseli. To pewnie jedno z najdroższych biur w Unii Europejskiej. Wiadomo, że biurowce w takim miejscu nie są tanie - podnosił.

W imieniu opozycji, radny pochwalił natomiast, że w budżecie znalazło się kilka inwestycji drogowych, na które mieszkańcy powiatu czekali przez wiele lat, oraz planowanie kolejnych, potrzebnych remontów jezdni. Na plus uznano także, że powiat nie zaciąga na przyszły rok kredytu. Po dwóch latach monitów radnych PiS, zlikwidowana została także jedna z komisji. Dając tym samym oszczędności.

Radny Rolbiecki, zapowiedział jednak, że pomimo iż w budżecie znalazły się tematy, o które postulowali, to tak długo jak samorząd zatrudnia etatowego członka zarządu, czy wspiera Promocję Regionu Chojnickiego, to członkowie klubu, nie będą podnosili ręki za przyjęciem budżetów. Ostatecznie za, zagłosowało 14 radnych. Pięciu wstrzymało się od głosu.

Anna Zajkowska