Braterski harcerski krąg

Od wielu lat 22 lutego w gronie skautów na całym świecie jest obchodzony jako dzień myśli braterskiej. To przypomnienie kolejnej rocznicy urodzin założyciela harcerstwa światowego.

Harcerski braterski krąg.

- Dlatego w ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku - przypomniał podczas gawędy w Szkole Podstawowej nr 1 phm. Przemysław Singer, opiekun chojnickiego hufca ZHP. - Dla niektórych środowisk harcerskich ten dzień jest okazją do zbiórki pieniędzy, na jakiś charytatywny cel, np. szpital, dom dziecka w swojej miejscowości. Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.
Podczas zbiórki przewijał się tez wątek wspomnień dotyczących barwnej ponad 90 - letniej historii chojnickich harcerzy. Nad głowami druhów na ekranie wyświetlane były stare fotografie, o przeszłości chojnickiego hufca można było też sporo dowiedzieć się wertując liczne kroniki zgromadzone w auli SP 1. Szkoda tylko, że frekwencja była nie najlepsza.
(ro)