Biblioteka prosiła o waloryzację budżetu placówki i zakup książkomatu

Swoje pierwsze posiedzenie stacjonarne w 2021 Komisja Budżetu miała w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jej członkowie zapoznali się podczas niego z problemami i planami kierownictwa Biblioteki.

By biblioteka spełniała swoje funkcje merytoryczne, to musi mieć też pieniądze na jej utrzymanie – podkreśliła dyrektor MBP Anna Lipińska.   |  fot. MBP Ch-ce

Dyrektor MBP Anna Lipińska przedstawiając aktualną sytuację finansową placówki mówiła: - Wszyscy mamy świadomość, że niestety ceny wzrastają – koszt energii elektrycznej o 9%, energia cieplna, wzrost kosztów usług firm zewnętrznych, czyli szatni, ochrony i ekip sprzątających, co związane jest z podwyżką najniższej krajowej. I to wszystko powoduje, że budżet biblioteki trzeba bardzo spinać i, jak wiadomo, ostatnio już nie starczyło pieniędzy na utrzymanie.

Przewodniczący Komisji Kazimierz Jaruszewski dociekał, co jest największą bolączką, jeżeli chodzi o "spinanie" budżetu biblioteki. Dyrektor odpowiedziała: - Brak waloryzacji budżetu, który dotknął bibliotekę w ostatnich latach, nie uwzględniano w nim wzrostu cen. To jest taka największa bolączka, ponieważ dobry budżet zapewnia spokojną bieżącą działalność biblioteki. By biblioteka spełniała swoje funkcje merytoryczne, to musi mieć też pieniądze na jej utrzymanie.

- Poza tym ten budynek został oddany w 2006 roku, czyli to już jest 15 lat, więc będą konieczne pewne remonty. Czeka nas remont opierzenia dachu, ponieważ 3 lata temu podczas ulewy doszło tutaj do poważnej awarii i zalania pomieszczenia socjalnego i korytarza przy sali konferencyjnej. Przed nami też jest wymiana serwera, ponieważ on ma już też swoje lata.

- Chcielibyśmy ponadto zakupić książkomat. Daje on możliwość zamawiania przez czytelnika książki poprzez swoje konto, nawet nie musi wchodzić do biblioteki, jest uniezależniony od godzin otwarcia biblioteki. Zostawia tam swoje książki i odbiera książki, które sobie zamówił. Ale to jest koszt rzędu 50 tys. zł. W dużych miastach takie książkomaty funkcjonują i to całkiem nieźle."

Jak wynika z protokołu posiedzenia, z którego pochodzą cytaty, radni nie przegłosowali żadnego wniosku w sprawie zwiększenia dotacji dla MBP na 2022 rok czy wydatku w budżecie 2022 na zakup książkomatu.

(je)