Bezpłatne usługi pośrednictwa pracy

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w rozpoczyna realizację projektu „Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy” realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Naszym celem jest promocja i wsparcie mobilności zawodowej na terenie województwa pomorskiego.

Jeśli jesteś osobą pozostająca bez zatrudnienia, zamieszkujesz na terenie województwa pomorskiego (z wyłączeniem Trójmiasta) chcesz podjąć prace na umowę o prace. W ramach projektu oferujemy:

poradnictwo zawodowe

opiekę psychologiczną

pośrednictwo pracy

opiekę logistyczną (pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania, zapoznanie osoby z topografią miejscowości i siecią komunikacji publicznej),

szkolenia – możliwość uzyskania certyfikatów, licencji, uprawnień,

instrumenty mobilnościowe - refundacje kosztów: przejazdu do pracy, zakwaterowania lub dodatek relokacyjny(pokrycie kosztów dojazdów i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia jeśli zatrudnienie jest w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania)

refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi.

Zainteresowane osoby zapraszamy do Regionalnego Centrum Aktywizacji Zawodowej w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30 a pokój 105 (Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe) telefon: 730 127 548, 52 334 44 54.

Regulamin - zobacz!