Bezpieczny sylwester

Sylwester i Nowy Rok stanowią dla policjantów czas wzmożonej pracy. Zwiększona ilość patroli ma jedno podstawowe zadanie, jakim jest utrzymanie porządku w mieście oraz bezpieczeństwa na drogach.

Wystrzałowy sylwester nie musi oznaczać kłopotów!

Działania prewencyjne skierowane są m. in. na zapobieganie wybrykom chuligańskim, bójkom i pobiciom, niszczeniu mienia, kierowaniu pojazdami po użyciu alkoholu i narkotyków.

Fajerwerki

Wszystkim mieszkańcom, którzy pragną hucznie przywitać Nowy Rok, przypominamy o przestrzeganiu przepisów dot. sprzedaży i używania środków pirotechnicznych. Zgodnie z uchwałą Nr VI/46/94 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19.12.1994r obowiązuje zakaz używania materiałów pirotechnicznych przez cały rok, z wyjątkiem 31 grudnia, 1 stycznia oraz Świąt Wielkanocnych, kiedy to dopuszcza się dokonywanie ich eksplozji.
Podobne ograniczenia wprowadza uchwała XXV/222/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 października 2008 roku. Na terenie Gminy Czersk obowiązuje całoroczny zakaz używania materiałów pirotechnicznych bez zezwolenia Burmistrza Czerska z wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia.
Nie zastosowanie się do powyższych przepisów zagrożone jest karą grzywny nawet do 500 zł.
Przypominamy, że działalność gospodarcza w zakresie obrotu niekoncesjonowanymi wyrobami pirotechnicznymi może być prowadzona na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, a w przypadku osób fizycznych- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Sprzedaż fajerwerków bez zgłoszenia jest wykroczeniem z art. 60 § 1 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny.
uwazaj_na_fajerwerki.jpgPrzepisy nakładają także obowiązek oznaczenia wyrobu pirotechnicznego poprzez określenie: nazwy i klasy wyrobu, numeru obowiązującej normy, nazwy i adresu producenta lub importera oraz wyposażenie wyrobu w polską instrukcję użytkowania. Sprzedaż wyrobów bez oznakowania lub oznaczonych nieprawidłowo stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
Fajerwerki mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim stanowi przestępstwo określone w artykule 37 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Jak świętować, żeby nie zrobić krzywdy sobie i innym?
- zanim odpalisz petardę zapoznaj się z instrukcją,
- nie trzymaj w dłoni zapalonej petardy, szybko ją odrzuć
- nie kieruj jej w ludzi ani w budynki
- jeśli po zapaleniu lontu petarda nie działa, nie podchodź i nie sprawdzaj z bliska co się stało.
Kupujmy petardy w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach.
Fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny mieć instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, a także nazwę producenta lub importera oraz znak dopuszczenia produktu do sprzedaży. Na opakowaniu powinna być data ważności produktu.
Do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych. Zakupione petardy powinny mieć polski atest, nie kupujmy petard niewiadomego pochodzenia bez polskich oznaczeń i instrukcji obsługi. Fajerwerki muszą być prawidłowo opakowane i oznaczone – każdy wyrób powinien mieć oddzielną metkę. Nie odpalajmy petard w stanie nietrzeźwym oraz w miejscach i okolicznościach mogących narazić na niebezpieczeństwo inne osoby. atest.jpg
Nieletni podczas odpalania fajerwerków powinni być pod czujną opieką dorosłych. Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt). Nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować ich odpalać, a także kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie oraz wrzucać do ogniska.

Za kierownicą

Aby obchody Sylwestra i Nowego Roku nie skończyły się tragicznie, nie wsiadajmy za kierownicę po spożyciu alkoholu. Bezpieczniej i wygodniej jest skorzystać w takiej sytuacji z usług taxi. Dla nietrzeźwych kierujących nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej.

Sąsiedzi
szampani.jpgŚwiętujmy tak, aby uszanować prawa naszych sąsiadów. Są wśród nich osoby starsze, chore lub dzieci, które potrzebują spokoju i snu. W noc sylwestrową policjanci są bardziej potrzebni w patrolach na ulicy, niż w mieszkaniach nakazując ściszenie muzyki lub upominając nadmiernie rozbawionych imprezowiczów.

W imieniu wszystkich policjantek, policjantów i pracowników cywilnych chojnickiej komendy składamy życzenia szczęśliwego Nowego Roku!

KPP