Bądź gotowy na zmiany!

W Dzienniku Ustaw z dn. 11 grudnia 2012 r zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na rok 2013/14.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2013 r.

Oprócz bardzo wielu zmian o charakterze redakcyjnym istotne są 2 zmiany:

1) obniżenie progu obrotów na rzecz osób fizycznych zobowiązującego do stosowania kas fiskalnych z 40.000 zł do 20.000 zł (za 2012 rok oraz proporcjonalnie do okresu działania firmy od 2013);

2) wyłączenie szkół nauki jazdy ze zwolnień ze względu na rodzaj wykonywanej czynności.

Firmy, które utraciły zwolnienie w związku z wejściem w życie rozporządzenia są obowiązane zainstalować kasy fiskalne do dnia 1 marca 2013.

Zobacz Rozporządzenie do pobrania PDF (tutaj)

Pełen tekst Rozporządzenia - interpretacja (zobacz)

facebook

www

 

 

 

 

Życzenia świąteczne