Badania będą w „Gemini”

Z okazji Światowego Dnia Spirometrii, w kilkudziesięciu placówkach zdrowia w całej Polsce, od 27 do 29 czerwca można będzie wykonać bezpłatne badanie spirometryczne płuc.

Światowy Dzień Spirometrii w Polsce został objęty patronatem Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia i WHO Oddział Europa.

Zainicjowały je Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP wraz z Polskim Towarzystwem Chorób Płuc. Podsumowanie światowego dnia spirometrii odbędzie się na kongresie ERS w Wiedniu.

Spirometria jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję. Jest niezbędna do potwierdzenia diagnozy poważnej, skracającej życie choroby układu oddechowego: przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Takie stanowisko przyjęła w swoich wytycznych Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania POChP (GOLD).

Za ok. 80 proc. przypadków tej choroby odpowiada wieloletnie palenie papierosów. Dlatego na spirometrię powinny zwłaszcza zgłosić się osoby po 40. roku życia, które regularnie palą lub paliły tytoń.

Lekarze szacują, że w Polsce ponad połowa z ok. 2,5 mln chorych na POChP nie ma postawionej diagnozy i nie leczy się. Tymczasem, nie leczone schorzenie stopniowo prowadzi do niewydolności oddechowej i skraca życie o 10-15 lat. Osoby, które na nie cierpią, są też bardziej narażone na inne choroby, jak nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu, osteoporoza, cukrzyca oraz nowotwory złośliwe, w tym rak płuca.

Dzięki wczesnemu wykryciu POChP można wprowadzić takie modyfikacje stylu życia (głównie rzucenie palenia) i metody terapii (leki, szczepienia ochronne i rehabilitacja oddechowa), które spowolnią przebieg choroby, zapobiegną powikłaniom oraz poprawią jakość i długość życia pacjenta.

Wykrycie obturacji w badaniu spirometrycznym pozwala także wykryć nowe przypadki astmy oskrzelowej, ale w przypadku tej choroby tylko połowa chorych ma złe badanie spirometryczne. Każda osoba z niepoprawnym wynikiem badania otrzyma list do swojego doktora aby rozpoczął diagnostykę w kierunku obturacyjnych chorób płuc.

Światowy Dzień Spirometrii odbywa się z inicjatywy European Lung Fundation oraz United for Lung Health. W Polsce został objęty patronatem Prezesa NFZ, Ministra Zdrowia i WHO Oddział Europa.

W Chojnicach badania prowadzić będzie Centrum Medyczne „GEMINI” ul. Młodzieżowa 35. Umówić można się telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 52 39 740 33. Warto zajrzeć na stronę tematyczną www.ptchp.org.pl poświęconą kampanii.

Katarzyna Karpus